Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi hanterar de personuppgifter som samlas in genom webbplatsen ekn.se.

Personuppgiftsansvarig

EKN är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i EKN:s verksamhet och på webbplatsen ekn.se. Har du frågor? Kontakta EKN på info@ekn.se. Eller kontakta EKN:s dataskyddsombud, Eva Kullberg Tideman, på dpo@ekn.se.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer och e-postadress. I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. 

Läs om personuppgiftslagen (1998:204) på riksdagens webbplats.

Ändamål för behandlingen

EKN behandlar personuppgifter som inkommit via ekn.se när:

  • du ansöker om en garanti på EKN online
  • du prenumererar på EKN:s nyhetsbrev via e-post
  • du söker ett jobb via webbplatsen
  • du anmäler dig till utbildningar, konferenser och andra evenemang som EKN arrangerar
  • du beställer tryckt material

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas för att vi ska kunna hantera din ansökan, anmälan, beställning eller svara på din e-post.

Dina rättigheter

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (PuL) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos EKN. För att få informationen, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt PuL göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Skicka din ansökan till:
Personuppgiftsansvarig
EKN
Box 3064
103 61 Stockholm

Rätt att begära rättelse

Du har enligt 28 § PuL rätt att begära rättelse om myndigheten har behandlat uppgifter om dig felaktigt.