Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

EKN gör svåra marknader tillgängliga för svensk export

Verksamheten finansieras med garantitagarnas premier och är alltså inte skattefinansierad. Rätt finansieringserbjudande är en stor fördel i internationella affärer. Med EKN:s garantier kan du erbjuda dina kunder konkurrenskraftiga kreditvillkor – oavsett om du exporterar varor eller tjänster. Garantierna gör svåra marknader tillgängliga och exportaffärer möjliga.

Affärsrelationer med företag och banker

Varje år garanterar EKN exportaffärer till cirka 140 länder, både för småföretag och för de stora koncernerna. EKN har funnits sedan 1933 och har ett brett nätverk som innefattar banker, andra länders motsvarighet till EKN och andra exportfrämjande organisationer.

Svenskt intresse

Om din affär har en svensk exportanknytning och ett svenskt samhällsintresse kan den garanteras av EKN, även om varan är tillverkad i annat land. Det kan till exempel gälla ett företag med väsentliga funktioner i Sverige eller en affär som leder till svensk export. 

EKN:s garantier kan också användas av underleverantörer i exportaffärer.

EKN:s åtaganden är svenska statens

Uppdraget innebär att EKN är både är en affärspartner och en myndighet. Ett beslut från EKN att lämna en garanti baseras på EKN:s affärsmässiga bedömning av risken.

Den premie som garantitagarna betalar speglar risken i affären och utgör EKN:s reservering för skador samt ersättning för administrativa kostnader. EKN har en stark finansiell ställning och kan stå upp åtaganden och expandera verksamheten med egna medel.

Det har funnits perioder i EKN:s historia när EKN:s reservering inte täckte kostnaderna för skador. I ett sådant läge har EKN obegränsad upplåningsrätt i Riksgälden. Lånen, med ränta, har sedan återbetalats.

Ramverk

Regeringen utser EKN:s styrelse och generaldirektör. Bistånds- och utrikeshandelsministern är ansvarig för EKN i regeringen. EKN:s mandat och uppdrag regleras i förordningar. Den löpande verksamheten följer regeringens instruktioner i det årliga regleringsbrevet.

 

Dokument och länkar

Förordningar

Regleringsbrev / Intyg

Publicerad

Certifikat om EKN:s status (intyg) 2023

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Certificate EKN Central Government Authority 2023

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Certificado EKN Autoridad del Gobierno Central 2023

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Allmänna handlingar och sekretess

Publicerad

EKN:s allmänna handlingar

Interna regler

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Sidan uppdaterades senast