Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Konkurrensfördel för banken och för kunderna

Med EKN:s garantier kan banken erbjuda kunderna konkurrenskraftiga kreditvillkor. Det ökar både bankens och kundernas affärsmöjligheter och ger en större och ibland avgörande marknadsfördel i exportaffärer.

Med EKN:s garantier kan du som företagsrådgivare på bank göra mer för dina kunder. Behovet av kapitaltäckning minskar och kreditutrymmet ökar.

Det finns flera garantier som försäkrar bankens risk på det exporterande företaget. Våra vanligaste garantier försäkrar betalningen i exportkrediter från leverantör eller bank, men vi erbjuder även lösningar för kontraktsgarantier, diskonterade växlar och bekräftade remburser.

Upptäck fördelarna med EKN:s exportkreditgarantier

ikon: gammal våg

Motgaranti

Banker och andra som är utställare av kontraktsgarantier kan dela risken med EKN med en motgaranti. EKN:s motgaranti täcker utställarens regressrisk på säljaren om förmånstagaren, vanligtvis köparen, begär utbetalning.

Motgaranti
ikon: säkerhetsbälte

Rörelse­kredit­garanti

Med en rörelsekreditgaranti delar banken eller Almi risken med EKN, när banken lämnar rörelsekrediter upp till 300 miljoner kronor.

Rörelse­kredit­garanti
ikon: vindsnurror

Grön kredit­garanti för banker

Med den gröna kreditgarantin delar banken risken med EKN när banken ställer ut ett lån, checkkredit eller revolverande kreditfacilitet för gröna investeringar eller verksamheter i Sverige.

Grön kredit­garanti för banker
ikon: pengapåse med procenttecken

Rembursgaranti

Rembursgarantin är en riskdelning mellan EKN och bank för bankens bekräftade remburser. Av det totala bekräftelsebeloppet kan 50 procent garanteras av EKN.

Rembursgaranti
ikon: överstruket kreditkort

Köpar­kredit­garanti

Köparkreditgarantin, även kallad Buyer Credit Guarantee, till förmån för banker täcker låntagarens uteblivna betalning enligt kreditavtalet.

Köpar­kredit­garanti
ikon: bankbyggnad

Garanti för investerings­krediter

Med garantin för investeringskrediter delar banken eller Almi risken med EKN när banken lämnar en investeringskredit. EKN ersätter 50 procent av förlusten för krediter upp till 300 miljoner kronor.

Garanti för investerings­krediter
ikon: fabrik

Investerings­garantin

Investeringsgarantin täcker risken för förlust på grund av politisk händelse i samband med investering eller investeringslån utomlands.

Investerings­garantin

Vill du veta mer?

Om din kund omsätter mer än fem miljarder kronor, kontakta Kjell Forsberg. Om kunden omsätter mindre än fem miljarder kronor, kontakta Håkan Bäckström.

skepp med containrar på havet

EKN för stora företag

Fler och större exportaffärer för företag som omsätter mer än fem miljarder.

EKN för stora företag
Man arbetar på ett lager

EKN för SME- & Midcorp-företag

EKN:s garantier öppnar dörrar till nya marknader för företag som omsätter mindre än fem miljarder kronor.

EKN för SME- & Midcorp-företag
ikon - dokument som syns genom förstoringsglas

Garantiguiden

Med hjälp av garantiguiden hittar du rätt garanti oavsett om du är exportör, underleverantör eller bank.

Garantiguiden

Dokument

Fördjupa dig i det svenska exportkreditsystemet.

Publicerad

The Swedish export credit system

Engelska

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Sidan uppdaterades senast