Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten
När kan jag använda EKN?

Du kan använda EKN vid export av varor eller tjänster när du vill vara säker på att få betalt av köparen. En EKN-garanti kan användas för att säkra betalningen och för att underlätta finansieringen.

Vilka risker kan jag försäkra hos EKN?

Olika garantier täcker olika risker – oftast kopplat till utebliven betalning – under hela din affärsprocess.

Kan EKN garantera export av tjänster?

Ja. Det som skiljer varor och tjänster åt är att klar och förfallen fordran, som är en förutsättning för utbetalning av garantin, kan innebära större utmaningar för ett tjänsteföretag. Det kan finnas större utrymme för tolkning om leveransen fullgjorts.

Hur gör jag för att söka en EKN-garanti?

Du ansöker om en garanti via EKN Online eller genom att skicka in en blankett där du beskriver din exportaffär. Blanketterna finner du på respektive garantis produktsida.

Vad kostar en EKN-garanti?

Premien baseras huvudsakligen på köparens kreditvärdighet, köparlandet, risktiden och affärens storlek. Här kan du få en premieindikation för garanti för kundfordringar/fordringsförlust.

Vilka datum är viktiga att hålla reda på?

När du vill försäkra enbart risken för utebliven betalning, är det viktigt att du skickar in en ansökan senast samma dag som din fordran uppstår. Det är oftast leveransdagen. Din offert kommer att ha en giltighetstid för när du ska ha ett reservationslöst avtal. Om förhandlingarna drar ut på tiden kan du ansöka om att få offerten förlängd.

Informera EKN inom 30 dagar när du har ett reservationslöst avtal. Du måste anmäla att du vill ha garantin utfärdad inom 30 dagar från att du levererat. För andra garantier gäller andra datum, se respektive garanti för mer information.

Mitt företag är en underleverantör till exporterande företag, kan jag använda EKN?

Ja, du kan använda EKN:s Rörelsekreditgaranti och Garanti för investeringskrediter för små och medelstora företag samt EKN:s Motgaranti.

Vilka krav och förutsättningar gäller för garantier för exportkrediter?

EKN:s garanti förutsätter att det finns ett skriftligt avtal mellan affärspartnerna. Garantin är inte bättre än avtalet. Om du vill använda offerten behöver EKN din begäran om garanti och premieinbetalning i tid. Alla villkor framgår av garantin och de allmänna villkoren.

Du finner de allmänna villkoren på produktsidan för respektive garanti.

Vilken information behöver EKN vid en ansökan om garanti?

EKN behöver en tydlig bild av din affär för att kunna göra en rättvis riskbedömning. De uppgifter vi behöver framgår av ansökningsformuläret och eventuella bilagor. Om något ändras efter att du har skickat in ansökan är det viktigt att du informerar EKN. Vissa ändringar kräver EKN:s godkännande. Du hittar alla dokument och villkor på respektive garantis produktsida.

Kan EKN täcka enbart kommersiell risk?

Nej. EKN:s garantier täcker kommersiell risk i kombination med politisk risk. Du kan däremot välja att söka en garanti för enbart politiska risker.

Vi har dotterbolag utomlands, kan de vända sig till EKN?

Ja, EKN kan garantera exportaffärer för svenska koncerners dotterbolag utomlands. En förutsättning är att EKN kan se en svensk exportanknytning, direkt eller indirekt, och ett svenskt samhällsintresse. Det kan till exempel vara att moderbolaget finns i Sverige och bedriver forskning och utveckling, och att affären indirekt leder till export från Sverige.

Kontakta EKN om du vill veta mer.

Kan jag som utländskt företag använda EKN på något sätt?

Ja, när du köper svenska varor eller tjänster som ingår i den exportaffär du söker garanti för.

Vår köpare vill att vi fakturerar i den lokala valutan. Kan EKN täcka lokala valutor?

Ja, vissa valutor under vissa förutsättningar. EKN gör alltid en prövning av affären och förutsättningarna.

Kontakta EKN

Fick du inte svar på din fråga? Du kan alltid kontakta oss via mail eller telefon eller via kontaktformulär.

flygbild över Stockholm med Stadshuset i förgrunden

Kontakta EKN

Vill du komma i kontakt med EKN? Här hittar du besöks- och leveransadresser, telefon- och faxnummer samt e-postadresser.

Kontakta EKN

Sidan uppdaterades senast