Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

De olika riskklasserna

Riskklass A innebär att exporten går till verksamhet med risk för påtaglig påverkan, B risk för viss påverkan och C liten eller ingen påverkan.

A-klassade projekt

För de affärer till projekt som EKN klassar i A-kategorin, som antingen är i eller nära känsliga områden (oavsett storlek på EKN:s affär), eller som överstiger 100 miljoner kronor, publicerar EKN projektens miljö- och sociala konsekvensbeskrivning (MSKB) på hemsidan, under rubriken ”Aktuella A-klassade projekt inför beslut”, minst 30 dagar innan EKN:s beslut om garanti fattas, för att ta emot synpunkter på affären. Denna redovisning följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

Utöver OECD-rekommendationen publicerar EKN även information om A-klassade projekt över 100 miljoner kronor som EKN återförsäkrar. Vid återförsäkringar baserar EKN sin miljö- och sociala bedömning på den granskning som redan utförts av det exportkreditinstitut som ansöker om återförsäkring hos EKN.

A- och B-projekt över 100 MSEK

Sedan 2019 publicerar EKN information om de A- och B-klassade projekt över 100 msek som blivit garantier under det gångna året.

Sidan uppdaterades senast