Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten
Zambias flagga

  • EKN informerar

Zambia – för­änd­ring av land­po­li­cy

EKN har lättat på kraven för Zambia och slopar kravet på egen intjäning i hårdvaluta och kravet på remburser för bankrisker.

Zambia – för­änd­ring av land­po­li­cy
Flygvy över Islamabad, Pakistan

  • EKN informerar

Pa­ki­stans eko­no­mi­ska ut­sik­ter vi­sar teck­en på för­bätt­ring

Pakistan visar landet tecken på ekonomisk stabilisering med selektiva politiska lättnader, men ligger kvar i landriskklass 7. Positiv tillväxt väntas under 2024–2025, men svaga statsfinanser utgör en risk för den bräckliga återhämtningen.

Pa­ki­stans eko­no­mi­ska ut­sik­ter vi­sar teck­en på för­bätt­ring

Presstjänst

Du som journalist är välkommen att kontakta EKN:s presstjänst på telefon 08-788 01 66 eller press@ekn.se.

EKN:s presstjänst är öppen 08.00-18.00 på vardagar.