Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Ramavtal efter förhandlingar

Vid Parisklubbens möten förhandlar gäldenärslandet och de berörda kreditorländerna fram ett ramavtal. Inom detta avtal bestäms ramarna för vilka skuldbetalningar som kan skjutas upp till senare och hur en ny betalningsplan ska upprättas för dem. Sveriges delegation, där EKN ingår, leds av Finansdepartementet.

Det här sker när ett land inte kan betala sina skulder

  1. Landet ingår avtal med Internationella valutafonden (IMF), vilket innebär att landet får finansiellt stöd från fonden och samtidigt tar på sig att genomföra ett åtgärdsprogram för att skapa balans i utlandsbetalningarna.
  2. Landets finansministerium och centralbank förhandlar med långivarna i Parisklubben (för offentliga långivare och offentligt garanterade lån).
  3. Förhandlingarna i Parisklubben leder till ett multilateralt avtal om betalningsuppskov, ett så kallat skuldkonsolideringsavtal. Där bestämmer gäldenärslandet och de berörda kreditorländerna ramarna för vilka skuldbetalningar som ska ske senare och en ny betalningsplan för dem.
  4. Låntagarlandet ingår bilaterala avtal med varje långivarland. I avtalen står vilka fordringar som omfattas av uppskovet och vilken uppskovsränta som ska gälla.
  5. I vissa fall kan Parisklubben även bevilja nedskrivning och avskrivning av skulder.

Sidan uppdaterades senast