Om EKN

Trafik och fotgängare på Hennessy Road, Causeway Bay, Hong Kong

EKN, Exportkreditnämnden, är en myndighet med uppdrag att främja svensk export. Det gör vi genom att försäkra företagens risk att inte få betalt vid exportaffärer.

Om din affär har en svensk exportanknytning och ett svenskt samhällsintresse kan den garanteras av EKN, även om varan är tillverkad i annat land. Det kan till exempel vara en affär som indirekt leder till svensk export. Vi försäkrar även bankers utlåning och krediter till både exporterande företag och deras köpare.

EKN:s garantier gör svåra marknader tillgängliga och möjliggör fler, säkra exportaffärer. Vi vänder oss till såväl de stora globala företagen som de riktigt små, och garanterar deras exportaffärer till runt 140 länder.

Långsiktig garant för svensk export

Redan 1933 bildades EKN och är sedan dess är ett komplement till den privata exportkreditförsäkringsmarknaden. Vi har ett världsomspännande nätverk med banker, företag och andra nationers exportkreditinstitut. Vi har också ett nära samarbete med andra exportfrämjande organisationer i Sverige.

EKN:s åtagande är svenska statens

EKN finansieras med garantitagarnas premier som speglar risken i affären. Verksamheten ska vara finansiellt självbärande över tid.

Ramverk

Regeringen utser EKN:s styrelse och generaldirektör. Bistånds- och utrikeshandelsministern är ansvarig för EKN i regeringen. EKN:s mandat och uppdrag regleras i förordningar. Den löpande verksamheten ska följa instruktioner från regeringen, det årliga regleringsbrevet.

Vanliga frågor om EKN

När kan jag använda EKN? Vad kostar det? Hur lång tid tar det att få en offert?

Här har vi sammanställt vanliga frågor och svar om EKN:s verksamhet.

Frågor och svar om EKN

Annat exportstöd

Läs mer om hur du kan hitta stöd från andra organisationer på Verksamt.se/utland eller hitta direktlänkar till olika organisationer.

Gå till Verksamt.se/utland Andrat stöd inom export

Sidan uppdaterades senast 29 sep 2023