Om EKN

EKN, Exportkreditnämnden, är en myndighet med uppdrag att främja svensk export. Det gör vi genom att försäkra företagens risk att inte få betalt vid exportaffärer.

Vi försäkrar även bankers utlåning och krediter till både exporterande företag och deras köpare.

EKN:s garantier gör svåra marknader tillgängliga och möjliggör fler, säkra exportaffärer. Vi vänder oss till såväl de stora globala företagen som de riktigt små, och garanterar deras exportaffärer till över 130 länder.

Långsiktig garant för svensk export

Redan 1933 bildades EKN och är sedan dess är ett komplement till den privata exportkreditförsäkringsmarknaden. Vi har ett världsomspännande nätverk med banker, företag och andra nationers exportkreditinstitut. Vi har också ett nära samarbete med andra exportfrämjande organisationer i Sverige.

EKN:s åtagande är svenska statens

EKN finansieras med garantitagarnas premier som speglar risken i affären. Verksamheten ska vara finansiellt självbärande över tid.

Ramverk

Regeringen utser EKN:s styrelse och generaldirektör. Handelsministern är ansvarig för EKN i regeringen. EKN:s mandat och uppdrag regleras i förordningar. Den löpande verksamheten ska följa instruktioner från regeringen, det årliga regleringsbrevet.

Annat exportstöd

Läs mer om hur du kan hitta stöd från andra organisationer på Verksamt.se/utland eller hitta direktlänkar till olika organisationer.

Gå till Verksamt.se/utland Gå till länkar

Styrning av EKN

Regeringen utser EKN:s styrelse och generaldirektör. Ansvarig för EKN i regeringen är handelsministern. EKN styrs genom gällande förordningar samt den särskilda instruktionen från regeringen, vilken ges i det årliga regleringsbrevet.

Regleringsbrev / intyg

Regleringsbrev 2020
Regleringsbrev 2019
Certifikat om EKN:s status, intyg 2020
Certificate EKN Central Government Authority 2020
Certificado EKN Autoridad del Gobierno Central 2019