Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Beräkna din premie

Här kan du få en uppfattning om premien för EKN:s garanti för fordringsförlust.

Kontakta oss på telefon 08-788 00 00 eller e-post info@ekn.se för frågor om korta krediter på höginkomstländer, prisinformation för våra övriga garantier och för mer specifik premieinformation.

Risker och premier

EKN:s riskbedömning innefattar två huvudkomponenter – bedömning av den politiska risken (landriskbedömningen) och av den kommersiella risken.

I dagens läge, med konvertibla valutor och valutaavregleringar på de flesta håll, kan ekonomiska problem på landnivå ge upphov till kraftiga valuta- och ränterörelser med negativa effekter på företagsnivå. Därför utförs kreditriskbedömningen av en kreditbedömare i nära samarbete med en landriskbedömare.

Sänk din premie i affären

Risknivån i en affär är avgörande för vilken premie EKN tar ut. Som garantitagare kan du minska risken i en affär på många olika sätt för att sänka premien för EKN:s garanti.

Om du avtalar om kompletterande säkerheter i affären, kan osäkerheten i affären reduceras. Om detta ger en tydlig riskförbättring, kan EKN erbjuda dig en lägre premie för din garanti.

Panter, äganderättsförbehåll och borgensåtaganden är exempel på kompletterande säkerheter.

Avtalsvillkor som minskar risken

Det kan vara möjligt att sänka premien i garantin genom att avtala om vissa villkor i de avtal som ska garanteras. Exempel på detta är:

  • Högre förskottsbetalning.
  • Kortare kredittid.
  • Att du som garantitagare tar en större självrisk i EKN:s garanti.
  • Att du tar en EKN-garanti för endast en viss tid av transaktionen.

En förkortad garantitid liksom en höjning av självrisken får en direkt påverkan på premiesatsen i din EKN-garanti.

Kontakta oss om du har funderingar på hur du skulle kunna påverka premien i din affär, så hjälper vi till med förslag till möjliga lösningar.

Premiematris: fordringsförlustgaranti, kredittider längre än ett år

För transaktioner med kredittid längre än tolv månader tillämpar EKN en tariff utformad som en matris med landriskklasser från 0 till 7 samt gäldenärskategorier från A till F.

Prisnivåerna i matrisen uttrycks som en årspremiesats i hundradels procent (baspunkter) av kreditbeloppet. Årspremien kan liknas vid en årsränta.

I tariffen anges både ett intervall och en standardpremiesats. Garantier för mindre affärer får ofta det pris som anges som standard. Garantier för större affärer prissätts oftare inom hela intervallet. Täckningsgrad, valuta och krediträntesats påverkar vilken årspremiesats det blir.

Premiesättning och gäldenärskategorisering görs av transaktionen som helhet. Det innebär att dessa inte bara påverkas av landrisklass och låntagarens egen kreditvärdighet utan även av beloppets storlek, affärens upplägg och av erbjudna säkerheter. Beroende på belopp och upplägg kan således två affärer med samma företag premiesättas på olika sätt.

Affärer med en risktid över 24 månader regleras av OECD-överenskommelse. EKN:s prissättning kan begränsas av minimipremie i enlighet med denna överenskommelse. För landriskklass 1-7 sätts en riskavspeglande premie. För landriskklass 0 ska marknadsprissättning tillämpas som golv.

Gäldenärskategorier

Gäldenären i en affär placeras i en kategori från A till F. I kategori A finns landets starkaste gäldenärer. I kategori F finns de svagaste. Här nedan finns en beskrivning av hur gäldenärer brukar kategoriseras. Men företag, banker och offentliga låntagare kan placeras i samtliga kategorier.

A Centralbank/finansministerium eller företag med samma kreditvärdighet som staten (kräver samma som eller bättre rating än staten)

B Centrala statliga gäldenärer, statsnära banker, förstklassiga banker och företag

C Mycket starka företag, normala banker, övriga offentliga gäldenärer

D Medelstark kreditvärdighet

E Relativt svag kreditvärdighet, under medel

F Svag kreditvärdighet

Landriskklass 0-7 / Gäldernärskategorier A-F

premiematris

Man som sitter och funderar på något

EKN:s garantier

Fördelarna med våra garantier är många. Företagen täcker av risken att kunden inte betalar. Bankerna täcker av sin risk på företag vid rörelse- och investeringsfinansiering. Vilken garanti passar er?

EKN:s garantier
Planeten jorden i motljus

Om land­risk­be­döm­ning

För varje ansökan om garanti gör EKN en bedömning av risken för utebliven betalning i den specifika affären. Så går det till.

Om land­risk­be­döm­ning

Sidan uppdaterades senast