Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Våra garantier

Man som sitter och funderar på något

EKN:s garantier

Fördelarna med våra garantier är många. Företagen täcker av risken att kunden inte betalar. Bankerna täcker av sin risk på företag vid rörelse- och investeringsfinansiering. Vilken garanti passar er?

EKN:s garantier

Vilken garanti behöver du?

ikon - dokument som syns genom förstoringsglas

Garantiguiden

Med hjälp av garantiguiden hittar du rätt garanti oavsett om du är exportör, underleverantör eller bank.

Garantiguiden

Risker och premier

Din premie

För varje ansökan om garanti gör EKN en bedömning av risken för utebliven betalning i den specifika affären. Premien för EKN:s garantier är kopplad till denna riskbedömning.

Din premie

Skada

Kvinna sitter vid dator. Ser fundersam ut.

Vid skada

Om du får information om omständigheter i din affär som kan leda till problem, är det viktigt att du snarast informerar EKN.

Vid skada
Glad kvinna vid en dator

Ersättning från EKN

Om betalning för den EKN-garanterade fordran inte inkommer kan du ansöka om skadeersättning från EKN.

Ersättning från EKN
Man i tankar

Utebliven betalning

Om köparen eller låntagaren inte har betalat en fordran som omfattas av garantin inom en månad efter förfallodagen, ska du som garantitagare anmäla detta skriftligen till EKN.

Utebliven betalning

Mer om garantier

Kvinna som brainstormar med färglada lappar

Så går det till

Här kan du se hur det går till att söka och få en exportkreditgaranti. Processen skiljer sig en del beroende på vilken garanti du söker. Under menyn Garantier hittar du information om vad som gäller för respektive garanti.

Så går det till
Finansiell rådgivare med klienter

Köp eller ta pant i EKN-garanterad fordran

Ett exporterande företag som erbjuder sin kund kredit och garanterar kreditrisken hos EKN kan sälja eller belåna den garanterade fordran i banken.

Köp eller ta pant i EKN-garanterad fordran

EKN Online

Leende man vid dator

Om EKN Online

Ett företag eller bank som vill använda EKN Online ansöker om att öppna ett företagskonto.

Om EKN Online
Färgblock

Åtkomst till EKN Online

Upptäck EKN Onlines företagskonton och de olika nivåerna. E-legitimation krävs för att ansöka om behörighet.

Åtkomst till EKN Online

Tillgängliga eID-metoder

För att kunna logga in på EKN Online och använda EKN:s tjänster behöver du en e-legitimation. Det finns fyra sätt att legitimera sig.

Tillgängliga eID-metoder

EKN eID

EKN eID är en personlig e-tjänstelegitimation som möjliggör för en person att företräda ett företag i EKN Online. Med ett EKN eID kan du logga in i EKN Online, samt godkänna avtal med en elektronisk underskrift.

EKN eID