Garantier för företag och banker

EKN:s garantier är till för exporterande företag i alla storlekar samt underleverantörer till exporterande företag. Företagen täcker av risken att kunden inte betalar. Bankerna täcker av sin risk på företag vid rörelse- och investeringsfinansiering. Banker som ger lån till köpare av svenska varor och tjänster använder också EKN:s garantier.

EKN:s mest efterfrågade garantier och vad de omfattar:

Garantier för utebliven betalning i leverantörskrediter

  • För krediter på högst 12 månader – Garanti för kundfordringar.
  • För längre krediter – Fordringsförlustgaranti.

Motgaranti - för kontraktsgarantier

Motgarantin används för kontraktsgarantier som exempelvis en förskottsgaranti. Den utställande banken delar regressrisken på leverantören, med EKN. Kontraktsgarantin kan gälla en exportaffär eller en affär mellan underleverantör och exporterande företag.

Rörelsekreditgaranti

Med rörelsekreditgarantin täcker EKN bankens risk när banken ger lån, checkkredit och övertrasseringsrätt till exporterande företag eller till företag som är underleverantör till exporterande företag.

Övriga garantier

EKN har även garantier för bankers bekräftade remburser, diskonterade växlar och lån till köparen i en exportaffär. Exporterande företag kan försäkra risken för avbeställning och för otillbörligt utnyttjande av kontraktsgaranti. Det finns även en garanti för investeringar i utlandet, samt en garanti för investeringskrediter, som underlättar tillgång till finansiering vid investering i produktionsanläggningar och maskiner i Sverige.

Sidan uppdaterades senast 24 maj 2022