Nya garantier med anledning av covid 19-pandemin

Åtgärderna som EKN har beslutat om är mer omfattande än de som genomfördes under finanskrisen 2008. Behoven är bredare och företag av alla storlekar är påtagligt drabbade.

EKN:s garantier är till för exporterande företag i alla storlekar samt underleverantörer till exporterande företag.

För att ytterligare underlätta för svenska företags tillgång till finansiering erbjuder EKN nu följande.

Garantier under coronapandemin

1. Förbättrad möjlighet till rörelsekrediter för små och medelstora företag

Med rörelsekreditgarantin täcker EKN bankens risk när banken ger lån, checkkredit och övertrasseringsrätt. Därmed blir det lättare för företagen att få lån från banken. Det är banken som ansöker om garantin. Låntagaren ska fylla i och skicka in ett tilläggsblad som bilaga till ansökan.

EKN har nu höjt täckningsgraden till 80 procent – banken behöver endast ta 20 procent av risken. Både exporterande företag och underleverantörer till exporterande företag kan dra nytta av denna utökade garanti. Läs mer. 

2. Ny rörelsekreditgaranti för stora företag

EKN har tillfälligt tagit fram en rörelsekreditgaranti för stora företag, kallad Enskild kreditgaranti. Det är en garanti som endast efterfrågas i kristider. Den täcker 75 procent av bankens risk vid rörelsefinansiering till stora företag. Företag kan söka förhandsbesked, det vill säga limit för rörelsekreditgarantier. En limit kan avropas genom att utsedd långivare skickar in en ansökan. Det går även bra för långivaren att ansöka direkt, utan att företaget först har ansökt om limit.

Låntagaren ska fylla i och skicka in ett tilläggsblad som bilaga till ansökan. Läs mer. 

3. Garanti för underleverantörers finansiering

Med rörelsekreditgarantin för stora företag kan EKN risktäcka banken när bankens finansiering är avsedd för företagets underleverantörer. Syftet med krediten ska vara att stötta företagets underleverantörer genom att dessa får betalt snabbare än enligt de betalningsvillkor som angetts i avtalet mellan företaget och underleverantören.

När finansieringen avser betalning till underleverantörer täcker garantin 80 procent av bankens risk.

Det är banken som ansöker om garantin. Låntagaren ska fylla i och skicka in ett tilläggsblad som bilaga till ansökan och där ange att finansieringen avser underleverantörer.

4. Garanti för korta krediter till höginkomstländer

EKN kan tillfälligt, under 2020 och första halvåret 2021, garantera betalningsrisken i leverantörskrediter till höginkomstländer. Normalt är det endast privata kreditförsäkrare som garanterar kredittider under två år till höginkomstländer, men under krisen kan även EKN göra det.

Garantier som EKN alltid erbjuder

Det finns många olika risker som kan uppstå i en exportaffär. Här kan du läsa om våra mest efterfrågade garantier och vad de omfattar.

Garanti för utebliven betalning i leverantörskrediter

  • För krediter på högst 12 månader – Garanti för kundfordringar.
  • För längre krediter – Fordringsförlustgaranti.

Motgaranti

  • För kontraktsgarantier, exempelvis förskottsgaranti.
  • Används av utställande banker för att dela regressrisken på leverantören.
  • Även underleverantörer till exporterande företag kan använda denna garanti.

Övriga garantier

EKN har även garantier för bankers bekräftade remburser, diskonterade växlar och lån till köparen i en exportaffär. Exporterande företag kan försäkra risken för avbeställning och för otillbörligt utnyttjande av kontraktsgaranti. Vi har även en garanti för investeringar i utlandet, samt en garanti för investeringskrediter som underlättar tillgång till finansiering vid investering i produktionsanläggningar och maskiner i Sverige.

Senast uppdaterad 23 nov 2020