Fler och säkrare exportaffärer

Försäkra dig mot risken att inte få betalt och få bättre möjlighet till finansiering. Öka din försäljning på både befintliga och nya marknader.

Beräkna din premie

Här kan du få en indikation på premien för garanti för exportkrediter.
Gå direkt till premiesidorna

Landriskanalyser

Ju mer kunskap, desto fler och bärkraftiga affärer. Ta del av EKN:s landriskanalyser.

Läs mer

Få lån med rabatt på räntan. Väx globalt.

EKN:s finansieringslösning för innovativa företag täcker 80 procent av bankens kreditrisk och det blir lättare för dig att få lån. Dessutom till en lägre kostnad. Bra för banken – världens möjligheter för dig.

Läs hur Remente gjorde
Aktuellt