Fler och säkrare exportaffärer

Försäkra dig mot risken att inte få betalt och få bättre möjlighet till finansiering. Öka din försäljning på både befintliga och nya marknader.

Beräkna din premie

Här kan du få en indikation på premien för garanti för exportkrediter.
Gå direkt till premiesidorna

Landriskanalyser

Ju mer kunskap, desto fler och bärkraftiga affärer. Ta del av EKN:s landriskanalyser.

Läs mer

Världens möjligheter för dig som är underleverantör

EKN:s garantier är till även för underleverantörer till svenska exporterande företag. Vi gör det lättare att få ja från banken till ökad rörelsekredit eller lån till nya investeringar.

Se hur vi hjälper dig
Aktuellt