Så använder du EKN under pandemin

  • Öka möjligheten till finansiering genom att EKN täcker bankens risk
  • Försäkra dig mot risken att inte få betalt i exportaffärer

EKN:s garantier är till för exporterande företag i alla storlekar och underleverantörer till exporterande företag.

Beräkna din premie

Här kan du få en indikation på premien för garanti för exportkrediter.
Gå direkt till premiesidorna