Fler och säkrare exportaffärer

Försäkra dig mot risken att inte få betalt och få bättre möjlighet till finansiering. Öka din försäljning på både befintliga och nya marknader.

Beräkna din premie

Här kan du få en indikation på premien för garanti för exportkrediter.
Gå direkt till premiesidorna

Landriskanalyser

Ju mer kunskap, desto fler och bärkraftiga affärer. Ta del av EKN:s landriskanalyser.

Läs mer

Världens möjligheter

Vill du växa internationellt? Vi har garantier som passar företag av alla storlekar. Många små och medelstora företag använder EKN:s lösningar för att finansiera sina exportsatsningar.

Läs mer
Aktuellt