Fler och säkrare exportaffärer

Försäkra dig mot risken att inte få betalt och få bättre möjlighet till finansiering. Öka din försäljning på både befintliga och nya marknader.

Beräkna din premie

Här kan du få en indikation på premien för garanti för exportkrediter.
Gå direkt till premiesidorna

Landriskanalyser

Ju mer kunskap, desto fler och bärkraftiga affärer. Ta del av EKN:s landriskanalyser.

Läs mer

Slagkraftigt svenskt exportkreditsystem

Så kan svenska exportföretag och deras kunder runt om i världen dra nytta av stöd från två svenska statliga organisationer: EKN och Svensk Exportkredit, SEK. Se filmen och ladda ner vår guide (pdf).

Ladda ner guiden
Aktuellt