Så använder du EKN under krisen

  • Öka möjligheten till finansiering genom att EKN täcker bankens risk
  • Försäkra dig mot risken att inte få betalt i exportaffärer

EKN:s garantier är till för exporterande företag i alla storlekar och underleverantörer till exporterande företag.

Beräkna din premie

Här kan du få en indikation på premien för garanti för exportkrediter.
Gå direkt till premiesidorna

Stöd till små och medelstora företag

Här har vi samlat artiklar, guider samt information om EKN:s nya och utökade garantier under coronapandemin.

Läs mer