Så använder du EKN under pandemin

  • Öka möjligheten till finansiering genom att EKN täcker bankens risk
  • Försäkra dig mot risken att inte få betalt i exportaffärer

EKN:s garantier är till för exporterande företag i alla storlekar och underleverantörer till exporterande företag.

Beräkna din premie

Här kan du få en indikation på premien för garanti för exportkrediter.
Gå direkt till premiesidorna

Exporten ökar igen. Har du kapital att växa?

Finansiering är en viktig del i din tillväxtplanering. Se hur EKN:s garantier hjälper dig att få ja från banken.

Läs mer
Man i skägg sitter vid ett fönster med en läsplatta