Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten
Hur motverkar EKN korruption?

Företagen måste intyga att det inte förekommer korruption i affären. EKN-garantin kan bli ogiltig om det förekommer korruption. EKN gör också egna kontroller.

Klimatkompenserar EKN personalens flygresor i tjänsten?

EKN arbetar aktivt för att minimera antalet flygresor, men de som ändå behöver göras klimatkompenseras.

Försäkrar EKN export till länder med diktaturregimer?

Sverige har import från och export till de flesta av världens länder. Global handel är viktig för utveckling och förändring. Det är endast ett fåtal länder i världen där världssamfundet valt att införa handelssanktioner. EKN ställer krav på ansvarsfull export till alla länder. I vissa länder och branscher är miljö- och sociala risker högre och kräver mer genomgripande granskning.

Försäkrar EKN export till fattiga, skuldsatta länder?

I fattiga länder med svår skuldsituation garanterar EKN inte affärer till statliga köpare om landet uppnått sin kvot av kommersiell upplåning som sätts av IMF eller om affären inte är i linje med landets utvecklingsstrategi.

Kontrollerar EKN risk för kränkning av mänskliga rättigheter vid försvarsmaterielexport?

Vad gäller försvarsmaterielexport som kräver en exportlicens från Inspektionen för strategiska produkter (ISP) gör inte EKN någon bedömning av huruvida affären är förenlig med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

I sådana affärer har ISP ett specifikt uppdrag från regeringen att pröva försvarsmaterielexportens lämplighet med bland annat hänsyn tagen till mänskliga rättigheter i köparlandet. EKN gör dock sedvanlig antikorruptionsprövning, då detta inte görs av ISP.

I affärer med länders försvarsmakt eller företag med militära uppdrag, där en exportlicens från ISP inte krävs, gör EKN en sedvanlig prövning av affärens lämplighet i relation till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Sidan uppdaterades senast