Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

1. Ansök

Du skickar in ansökan till EKN senast den dag då risken uppstår, men helst i god tid innan. Det kostar ingenting att ansöka om en offert. För vissa garantier kan du göra ansökan i EKN Online. Alla garantier kan också ansökas genom att fylla i blanketter.

2. Offert

EKN bedömer risken i affären och lämnar dig en offert. I offerten framgår villkor och premie, det vill säga vad garantin kostar. Det är mycket viktigt att du redan innan din garanti ställs ut läser igenom EKN:s allmänna villkor och eventuella tilläggsvillkor så att du vet vad som gäller för garantin.

3. Begär garanti

Om du har fått en offert, får affären och vill ha EKN:s garanti, ska du skicka in en begäran om garanti till EKN.

4. Garanti

EKN utfärdar garantin och du betalar premien.

4.1 Du får betalt

5. Problem i affären

Om du får information att din kund har betalningsproblem eller andra problem i affären uppstår, exempelvis i leveransen, ska du informera EKN.

6. Betalning uteblir

Betalningsdröjsmål ska anmälas snarast möjligt efter ett dröjsmål på 30 dagar, eller enligt vad som framgår av just din garanti. EKN betalar ut ersättning för klar och förfallen fordran efter en karenstid på tre månader, eller tidigare beroende på vilken av våra garantier du har. Då tar vi också över din fordran.

Man som sitter och funderar på något

EKN:s garantier

Fördelarna med våra garantier är många. Företagen täcker av risken att kunden inte betalar. Bankerna täcker av sin risk på företag vid rörelse- och investeringsfinansiering. Vilken garanti passar er?

EKN:s garantier

Sidan uppdaterades senast