Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Vem står bakom webbplatsen?

EKN står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur ekn.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ekn.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Genom att skicka e-post till info@ekn.se eller ringa 08-788 00 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss genom att mejla info@ekn.se eller ringa 08-788 00 00 så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

För dig som vill ta del av information i textformat på webbplatsen:

Det finns ingen egen sida utformad för lättläst svenska eftersom det inte funnits behov av det. Om behovet ändras kan det tillkomma. Webbplatsens texter skrivs på ett lättförståeligt sätt. (Riktlinje 12)

Webbplatsen finns på svenska och engelska men inte på minoritetsspråken i Sverige eller svenskt teckenspråk. (Riktlinje 13 och 14)

En sida som beskriver webbplatsens funktioner och som ska finnas länkad i sidfoten på alla sidor saknas. (Riktlinje 19)

Webbplatsen erbjuder taggar och en sökfunktion för att kunna sortera bland informationen. Det finns inga sammanfattningar av texterna tillgängliga och sökfunktionen erbjuder inga ordförslag (Riktlinje 28, 32 samt 112, WCAG 3.3.3 AA)

För dig som vill ta del av information i andra format på webbplatsen:

Videor som är publicerade innan 23 september 2019 omfattas inte av lagen och därför kommer de inte ha dolda undertexter och syntolkning. Däremot material publicerat efter det datumet kommer ha anpassningsfunktioner. (Riktlinje 13, 117, 118 och 120, WCAG 1.2.2 A, 1.2.3 A och 1.2.5 AA)

För dig som vill interagera med webbplatsen:

Formulären på webbplatsen har ingen autoifyllningsfunktion, markering av obligatoriska fält samt saknar tydlig gruppering. Vissa av formulären ger ingen tydlig feedback när besökaren skrivit in fel information.

Kartan i landsväljaren, se www.ekn.se/lander/, använder endast färg för att förmedla visuell information, vilket inte är tillräckligt tillgängligt. (Riktlinje 124, WCAG 1.4.1 A)

För dig som använder tangentbordsnavigering:

Vid tangentbordsnavigering saknar landsväljaren tydliga fältetiketter samt en logisk tabbordning. (Riktlinje 55, 129 och 136, WCAG 2.1.1 A, 2.4.3 A och 3.3.2 A)

Bakåtknappen blockeras när besökaren öppnar ett dokument eller en PDF eftersom de öppnas per automatik i en ny flik. (Riktlinje 97)

Webbplatsen har ingen webbkartssida som är länkad till från startsidan. (Riktlinje 31)

En del pdf:er och blanketter är inte tillgänglighetsanpassade med rätt märkning av rubriker, brödtext, tabeller etc. vilket påverkar skärmläsare. (Riktlinje 88 och 136, WCAG 2.4.3 A)

Anmälan till nyhetsbrev är ett specialbyggt formulär och därför kan till exempel rullgardinen tolkas felaktigt av skärmläsare. (Riktlinje 152, WCAG 4.1.2 A)

För dig som anpassat din webbläsare:

Utan JavaScript fungerar inte webbplatsens rullgardiner, filter och ”visa mer”-knappar som de ska. Även ”beräkna din premie”, garantiguiden och nyhetsbrevet på kampanjsidan fungerar dåligt utan JavaScript. Landsväljaren fungerar till viss del men inte fullständigt. (Riktlinje 93)

Oskäligt betungande anpassning

EKN åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Arbete med att anpassa Landväljaren www.ekn.se/lander, Garantiguiden www.ekn.se/garantier/garantiguiden/ samt Apsis-formulär kommer att påbörjas efter 23 september 2020.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

EKN Online – extranät, ska behandlas vid kommande genomgång. Media publicerad innan 23 september 2019 behöver inte tillgänglighetsanpassas.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av ekn.se.

Senaste bedömningen gjordes .

Sidan uppdaterades senast