Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Senaste rapporten

Telekom och energi dominerade perioden

DELÅRSRAPPORT JAN-APR 2024

Utfästelser och garantier är på fortsatt höga nivåer, men något lägre än de rekordhöga nivåerna motsvarande period 2023. Trenden med stora affärer och höga volymer fortsätter.

Perioden i korthet

  • EKN utfärdade garantiutfästelser till ett värde av 45,5 miljarder kronor (91,0 miljarder kronor).
  • EKN utfärdade garantier till ett värde av 39,6 miljarder kronor (48,3 miljarder kronor).
  • EKN ställde ut garantier i 557 nya affärer* (502 nya affärer).
  • Skadeutbetalningarna uppgick till 401 miljoner kronor (292 miljoner kronor).
  • Återvinningarna uppgick till 92 miljoner kronor (175 miljoner kronor).
  • Periodens resultat uppgick till 1 452 miljoner kronor (1 460 miljoner kronor). Hög garantivolym, upplösningar av skadereserveringar och inga nya stora skadereserveringar påverkade resultatet positivt.
  • Den 1 april fick EKN fick ett nytt uppdrag, om särskilda exportkreditgarantier för Ukraina med en ny förordning och en ny garantiram om 333 miljoner kronor.
  • EKN beslutade att utöka rörelsekreditgarantin till att även kunna användas av Midcorp, från att endast ha erbjudits SME.

Beloppen inom parentes avser motsvarande period föregående år.

AFFÄRER OCH RESULTAT

januari–april 2024

januari–april 2023

Garantiutfästelser, mkr 45 458 91 017
Garantiutfästelser, antal 493 486
Garantivolym, mkr 39 637 48 346
Nya affärer*, antal 557 502
Skadeutbetalningar, mkr 401 292
Resultat, mkr 1 452 1 460

*) Med ny affär avses att första garanti är utfärdad under perioden.

UTESTÅENDE EXPONERING OCH ACKUMULERAT RESULTAT (MKR)

2024–04–30

2023–12–31

Utestående garantiutfästelser 185 804 191 060
Utestående garantier 292 123 259 214
Eget kapital 28 869 27 417

 

Arkiv

Sidan uppdaterades senast