Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Senaste rapporten

Svensk konkurrenskraft gav garantirekord

ÅRSREDOVISNING 2023

Årets volym av exportkreditgarantier var den största i EKN:s 90-åriga historia. De svenska företagens innovativa lösningar efterfrågas för omställning och samhällsutveckling.

Året i korthet

  • Under året garanterade EKN 1 472 nya affärer, varav 378 stycken för små och medelstora företag (1 505 nya affärer, SME 441).
  • Garantivolymen uppgick till 95,7 miljarder kronor, varav 2,4 miljarder till SME (64,8, SME 2,6).
  • Den export som EKN garanterade gick till 123 länder (137). Vid årets slut hade EKN utestående garantier i 138 länder (140).
  • Antalet kunder var 399, varav 264 SME-företag. (419, varav 275 SME).
  • Under året återvann EKN 680 miljoner kronor (799).
  • Avsättningar för eventuella kommande skador, inklusive återförsäkring, minskade till 4,4 miljarder kronor (5,3).
  • Skadeutbetalningarna uppgick till 911 miljoner kronor (881).
  • Resultatet uppgick till 2 212 miljoner kronor (–912). EKN har fortsatt en stabil finansiell ställning.

Beloppen inom parentes avser motsvarande period föregående år. 

GARANTIUTFÄSTELSER, GARANTIER OCH RESULTAT (MKR)

2023

2022

Garantiutfästelser 154 525 95 078
Garantier 95 682 64 816
Intäkter garantiavgifter 1 645 1 923**
Skadeutbetalningar netto –941 –898
Resultat 2 212 –912

 

UTESTÅENDE EXPONERING OCH ACKUMULERAT RESULTAT (MKR)

23-12-31

22-12-31

Utestående garantiutfästelser 198 618 155 058
Utestående garantier 259 189 248 989
Avsättning* 12 150 11 721
Utestående skadefordringar nominellt* 15 019 15 056
Utestående skadefordringar beräknat nettovärde* 1 667 1 856
Eget kapital* 27 417 25 267

Garantigivning som avser den tillfälliga rörelsekreditgarantin för stora företag ingår inte i sammanställningarna ovan, om inte annat anges.

* I dessa balansposter ingår den tillfälliga rörelsekreditgarantin för stora företag. Inkl återförsäkrares andel.
** Proforma.

Arkiv

Sidan uppdaterades senast