Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten
På avlägsna marknader är det både svårare att få insyn i kundens ekonomi och att kräva in ersättning från kunder som inte betalar. Därför ser vi till att försäkra oss mot den risken.

Svensk tjänsteexport har nästan fördubblats sedan 2020 – från drygt 600 miljarder kronor till drygt 1 100 miljarder kronor. Mitt i den här utvecklingen befinner sig tjänsteföretaget Promt, som hjälper sina kunder att demontera, modifiera och flytta gigantiska processanläggningar för bland annat pappersindustrin.

   – Det här är utrustning som kan väga uppemot 7 000 ton och bestå av så många delar att bara inventeringen av en enda anläggning kan ta tre månader. För oss kan en order vara värd 50 miljoner kronor och det är vad vi hinner med på ett år, förklarar Anders Gustafsson som är vd för Promt och dess sex anställda.

Ett klassiskt Promt-uppdrag kan börja med att ett tillverkningsföretag köper upp ett annat. Någonstans i världen står nu en processanläggning som behöver moderniseras eller modifieras för annan tillverkning – och eventuellt flyttas till ett annat land.

Dubblad produktion i Kenya

   – Våra ingenjörers första roll är att kartera, eller inventera, anläggningen. Det resulterar i en lista på ett par hundra sidor med silar, filter, pumpar, rör och maskindelar. Nästa steg kan vara att komma med ett förslag på hur anläggningen kan bli mer effektiv, hur den kan byggas om för ett annat syfte – eller att transportera den till ett annat land.

Häromåret demonterade Promt till exempel en anläggning för produktion av toalett- och kökspapper i Portugal och flyttade den till Kenya. Här ledde deras rekommendationer på uppgraderingar till en fördubblad produktion från anläggningen. Det kan också handla om att ta en anläggning som producerar kopieringspapper eller reklamkataloger och modifiera den för wellpapp-tillverkning

   – Behovet av wellpapp ökar globalt, inte minst tack vare ökad e-handel. Samtidigt minskar behovet av tidningspapper när vi läser våra nyheter på nätet. Ofta sker dessa modifieringar i samband med en flytt av hela anläggningen – nu senast från Finland till Turkiet – och vi är med hela vägen. 

3 000 kubikmeter utrustning

Promts nyaste tjänst, som just nu ska genomföras i ett projekt i Turkiet, är att också montera ihop maskinen på plats. Det kan handla om mer än 3 000 kubikmeter utrustning som ska på plats, så det är ingen liten byggsats vi pratar om. Och efterfrågan är hög. 

För även om en order kan uppgå till 50 miljoner kronor är det ändå ofta en bråkdel av kostnaden för att bygga en ny anläggning. För Promt är dock 50 miljoner kronor en årsomsättning och därför behöver de skydda sig mot risken att inte få betalt i sina uppdrag.

   – Vi har gjort affärer i Latinamerika, Vietnam, Algeriet, Saudiarabien och Turkiet, och på avlägsna marknader är det både svårare att få insyn i kundens ekonomi och att kräva in ersättning från kunder som inte betalar. Därför ser vi till att försäkra oss mot den risken, förklarar Anders Gustafsson.

Försäkrade mot att inte få betalt

Promt gör det här med hjälp av statliga EKN, Exportkreditnämnden, som finns till för att främja svensk export med hjälp av olika garantier. EKN kan bland annat dela risk med banken när exportbolag eller deras underleverantörer behöver låna pengar. Och genom en Garanti för kundfordringar kan företag också försäkra sig mot risken att inte få betalt.

   – EKN står då för 90 procent av risken och det här är ett smörjmedel för att vi ska känna oss trygga i en affär. Betalningsproblem uppstår sällan direkt, men i slutet av långa leveranser är det vanligare att kunder får problem med sin likviditet. Och när varje affär är så stor, och vi också har ett ansvar för våra underleverantörer, så känns det väldigt skönt att ha både hängslen och livrem.

Med EKN:s Garanti för kundfordringar på plats i de flesta exportaffärer kan Promt fortsätta möta en allt större efterfrågan på sina tjänster.

   – Vi har aldrig haft så mycket att göra som nu – vi är inne på det femte uppdraget på raken och varje uppdrag tar upp till ett år. Dels beror det här på en ökad miljömedvetenhet, dels innebär det en enorm kostnadsbesparing att bygga om i stället för att bygga nytt när nya produkter efterfrågas på marknaden, säger Anders Gustafsson.

Mer för dig som vill exportera tjänster

Två kvinnor diskuterar innehållet på en dataskärm.

  • Case
  • Exportstöd
  • Tech

AI-tjänsten som kan ge över 2 miljarder euro

Svenska PublicInsights AI-tjänst ger småföretag möjlighet vinna stora EU-upphandlingar. Nu tar de hjälp av EKN på sin egen exportresa.

AI-tjänsten som kan ge över 2 miljarder euro
En grupp personer i möte på ett kontor.

  • Trender
  • Digitalt

Det våras för tjänste­exporten

Tjänsteexportens betydelse har ökat. Både nya företag som Spotify och produktföretag som anpassar erbjudandet ligger bakom ökningen.

Det våras för tjänste­exporten
Elektrisk Volvo-lastbil kör på en väg nattetid.

  • Trender
  • Digitalt
  • Tech

Från pro­dukt till tjänst – tjänste­fi­e­ring­ens era är här

Begreppet XaaS håller på att omforma hur världens företag gör affärer. Så blir produkten en tjänst.

Från pro­dukt till tjänst – tjänste­fi­e­ring­ens era är här
ikon - dokument som syns genom förstoringsglas

Garantiguiden

Med hjälp av garantiguiden hittar du rätt garanti oavsett om du är exportör, underleverantör eller bank.

Garantiguiden
Man arbetar på ett lager

EKN för SME- & Midcorp-företag

EKN:s garantier öppnar dörrar till nya marknader för företag som omsätter mindre än fem miljarder kronor.

EKN för SME- & Midcorp-företag