Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Landpolicyn för Zambia lättas upp genom att EKN slopar kravet på egen hårdvalutaintjäning för företag och kravet på remburs som betalningsmedel för bankrisker (kort- och långfristiga). IMF-avtalet från 2022, den bilaterala skuldregleringen från 2024 och den fortsatt starka tillväxten i gruvsektorn innebär förbättrad tillgång till hårdvaluta och minskad risk för inhemsk skuldomstrukturering, vilket motiverar beslutet.

EKN är dock fortsatt stängd för statsrisker på grund av den fortsatt svåra statsfinansiella situationen.

Läs mer om Zambia

Zambias flagga

Landriskanalys för Zambia

Läs senaste landriskanalysen för Zambia och mer om EKN:s riskbedömning.