Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Landklassificeringen är oförändrad i landriskklass 7. Selektiva lättnader införs dock i landpolicyn mot bakgrund av att riskbilden har förbättrats sedan policyåtstramningen i mars 2023. Pakistan bedöms ha det värsta bakom sig och gradvis vara på väg ut ur en ekonomisk kris. En stabilisering har börjat synas i ekonomin och en låg men positiv tillväxt väntas under 2024–2025. Valutareserven är låg men har stärkts från tidigare kritiskt låga nivåer. De import- och valutarestriktioner som lamslagit delar av industrin har lättats. Det är positivt att regeringen siktar på ett nytt och längre IMF-program. Att förnya det ofta friktionsfyllda IMF-samarbetet är avgörande då landet står inför stora skuldbetalningar de kommande åren. Men med svaga statsfinanser och buffertar är stabiliseringen fortfarande bräcklig och det finns en risk för nya perioder av valutaransonering och valutavolatilitet.

För kortfristiga transaktioner tar EKN bort de höjda premierna för banker. För företag ersätter EKN i allmänhet kravet på remburs med höjda premier. Policyn för statliga risker och andra offentliga risker förblir dock oförändrad med krav på remburs eller bankgaranti.

För långfristiga affärer öppnas nu policyn för garantier för banker och företag, med höjda premier för företag. EKN fortsätter dock att vara stängd för statsrisker och andra offentliga köpare på grund av den fortsatt svåra statsfinansiella situationen.

Läs mer om Pakistan

Flygvy över Islamabad, Pakistan

Landriskanalys för Pakistan

Läs senaste landriskanalysen för Pakistan och mer om EKN:s riskbedömning.