Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

EKN överväger en garanti för finansiering av utrustning för anslutningen av vindkraftsparkerna Bornholm Energy Island (BEI) och Ostwind 4 till elnätet i Tyskland, samt för installationen av underjordskabeln SuedOstlink+. Projekten är en del av Tysklands gröna energiomställning.

BEI är en planerad vindkraftspark på Bornholm medan Ostwind 4 är en planerad havsbaserad vindkraftspark i Östersjön som båda ska anslutas till det tyska elnätet. SuedOstlink+ avser installationen av underjordskabel som ska möjliggöra överföring av el från havsbaserade vindkraftsparker i Nordsjön utanför norra Tyskland till sydligare delar av landet. 

EKN har gjort en preliminär klassificering av projekten som kategori A och genomför en fördjupad analys av projektens sociala och miljömässiga risker. Dessa bedöms främst relatera till potentiell påverkan på biologisk mångfald. Mer information om projekten finns på följande länkar.

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se den 7 februari 2024. Synpunkter på affären kan lämnas till EKN på info@ekn.se inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

Sidan uppdaterades senast