Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Den här garantin kan sökas av banken.

Unable play this video

Because of your cookie settings, we cannot play this video for you. You need to accept 'Necessary' and 'Markering' in order for the video to be able to play.

Change cookie settings

Snabb och enkel hantering för att passa rembursmarknaden

Rembursgarantin har anpassats till förhållanden som gäller för rembursmarknaden och hanteringen är enkel och snabb. EKN:s offert och garanti är oåterkalleliga. Den sökande banken föreslår en premie som EKN tar ställning till i bedömningen av risken.

Remburser som kan garanteras med EKN:s rembursgaranti

Rembursen ska följa ICC-reglerna för remburs. Stand-by-remburs omfattas inte av EKN:s garanti.

Garantin avser remburser som är bekräftade, alternativt garanterade av en bank. För en remburs som är garanterad, så kallad ensidigt eller tyst bekräftad, gäller att den garanterande banken ska vara nominerad bank.

Rembursen ska vara betalbar/negocierbar hos den bekräftande banken. EKN kan även lämna en oåterkallelig offert avseende så kallat bindande förhandslöfte för remburs som ännu inte öppnats.

Ansök om rembursgaranti

Ansök i god tid. Du kan ansöka senast den dag då första dokumentpresentation verkställs under rembursen alternativt i samband med att bindande förhandslöfte lämnas till exportören.

Om rembursens kredittid är längre än 12 månader ska du bifoga ett tilläggsblad från exportören där exportaffären beskrivs. När du ansöker kan du begära att få garantin utfärdad direkt, alternativt att först få en offert. Det kostar ingenting att ansöka om en offert.

Du ansöker i EKN Online om rembursen har en kredittid på längst 12 månader, annars på en blankett.

Offert

När EKN får in ansökan bedöms risken i affären och du får en offert, om du inte i ansökan har bett att få garantin utfärdad direkt. I offerten framgår premien, det vill säga vad garantin kostar.

Det är mycket viktigt att du redan innan din garanti ställs ut läser igenom EKN:s Allmänna villkor och eventuella tilläggsvillkor så att du vet vad som gäller för garantin.

Garanti

Redan när du ansöker kan du be att få garantin direkt. Annars står det i offerten när du senast ska kontakta EKN för att begära garanti. Det behövs ingen blankett för detta. Premien ska betalas när banken debiterar exportören.

Om betalning uteblir

Utebliven betalning från öppnande bank ska snarast, dock senast inom 30 dagar från förfallodagen, anmälas till EKN. Denna anmälan om dröjsmål görs i EKN Online eller på blankett.

EKN betalar ut ersättning i princip omedelbart efter att banken därefter har skickat en begäran om skadereglering till EKN. För detta behövs ingen blankett.

Dokument

Ansökan

Här finner du de dokument du behöver för att kunna ansöka om garantin. Du ansöker i första hand via EKN Online.

Publicerad

Allmänna villkor för rembursgarantier, mars 2014

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Tilläggsblad till ansökan om rembursgaranti

För kredittider över 12 månader. (1.10)

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Blankett för premieredovisning rembursgaranti

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Om problem uppstår

Här finner du dokument för att begära anstånd med betalning.

Publicerad

Anmälan om betalningsdröjsmål rembursgaranti 2.11

Filen är en Wordmall

Ladda ned dokumentet

Sidan uppdaterades senast