Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Den här garantin kan sökas av investerare eller av finansiär av investeringslån.

Skydda din investering utomlands

Investeringsgarantin kan användas av investerare eller av finansiär av investeringslån. Garantin skyddar mot händelser som inträffar från och med dagen då investeringen helt eller delvis fullgjorts eller utbetalning av lånet sker.

Med en EKN-garanti vet du att du får ersättning om du på grund av myndighetsingripande i investeringslandet inte kan förfoga över investeringen eller att betalning av investeringslånet uteblir.

Investeringar som kan garanteras

Du kan ansöka om garanti för investeringar och investeringslån som främjar svenskt intresse. De ska vara sunda investeringar som bidrar till ekonomisk utveckling i investeringslandet. EKN erbjuder garanti för investeringar både inom varu- och tjänsteproduktion.

Exempel på investeringar är aktieförvärv genom kapitalinsats eller apportegendom, licenser eller franchising. EKN kan även garantera risken att du inte kan ta hem avkastningen.

Förutsättningar

Investeringsvaluta

Investeringsvalutan bestämmer i vilken valuta EKN kommer att utfärda garantin. När din investeringsvaluta är svenska kronor, euro, US-dollar, schweiziska franc eller japanska yen utfärdar EKN garantin, ställer ut premien och betalar ut ersättning i denna valuta. För övriga kontraktsvalutor utfärdar EKN garantin, premiefakturan och gör skadeutbetalningen i svenska kronor.

Säkerhet för betalning

EKN har inga generella krav på att det måste finnas säkerheter för betalning av investeringslån. Men i vissa fall är det en förutsättning för att kunna ställa ut vår garanti för en affär. Exempel på sådana säkerheter är betalningsgaranti och pant i utrustning.

Ansvarsfullt företagande i garantigivningen

EKN vill främja ansvarsfullt företagande. Vi bedömer risken för negativ miljöpåverkan inför beslut om garanti. Vi beaktar även sociala frågor och att korruption inte förekommer i affären. Några av frågorna i ansökningshandlingen handlar om detta.

Ansökan

Gå igenom följande steg för att ansöka om investeringsgaranti.

Ansök i god tid innan du bundit dig för din investering. EKN gör en bedömning av risken. Om den är acceptabel lämnar vi en offert.

Anmäl

Din anmälan om att du vill få garanti utfärdad omfattar värdet på din utförda investering. Du kan också välja att anmäla den förväntade avkastningen på investeringen.

1. Investeringens värde

När investeringen helt eller delvis har fullgjorts eller utbetalning av lån skett, anmäler du inom 30 dagar till EKN att du vill få garantin utfärdad.

2. Avkastning på investeringen

Detta anmäler du till EKN årligen, senast 30 dagar efter utgången av investeringsföretagets räkenskapsår. I anmälan gör du en bedömning av den förväntade avkastningen det närmaste året.

Betala premie

EKN skickar garantin och en premiefaktura till dig. Premien ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum.

Vanliga frågor om investeringsgarantin

Dokument

Ansökan

Här finner du de dokument du behöver för att kunna ansöka om garantin.

Publicerad

Allmänna villkor för investeringsgarantier

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Ansökan om Investeringsgaranti

1.13

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Ansökan om investeringsgaranti för långivare

1.15

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Sidan uppdaterades senast