Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Den här garantin kan sökas av banken.

Det här är EKN:s köparkreditgaranti

Köparkreditgarantin täcker händelser som kan inträffa från och med dagen då fordran uppstår, vilket normalt är vid utbetalning under kreditavtalet. Notera att ansökan enbart finns på engelska.

Affärer som kan garanteras med köparkreditgarantin

Du kan ansöka om Köparkreditgarantin för olika typer av exportaffärer, både varuexport och tjänsteexport. EKN kan garantera både små och stora affärer med denna garanti.

Ansökan

Du ansöker om Köparkreditgarantin via EKN Online.

Dokument

Ansökan

Här finner du de dokument du behöver för att kunna ansöka om garantin. Du ansöker i första hand via EKN Online.

Publicerad

General Terms and Conditions for Buyer Credit Guarantees

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Lender's Confirmation

Instructions and forms

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Sidan uppdaterades senast