Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Den här garantin kan sökas av banken.

Unable play this video

Because of your cookie settings, we cannot play this video for you. You need to accept 'Necessary' and 'Markering' in order for the video to be able to play.

Change cookie settings

Förbättra exportörens likviditet genom att banken tar över växlarna

Med en EKN-garanti får banken ersättning om växelacceptanten inte betalar. Garantin förbättrar det exporterande företagets likviditet genom att möjliggöra för banken att ta över växlarna.

Affärer som kan garanteras med EKN:s växelgaranti

Du kan ansöka om växelgaranti för olika typer av exportaffärer, såväl varuexport som export av tjänster. EKN kan garantera både små och stora affärer med denna garanti.

Växelgaranti kan dock på grund av EU-regler inte användas för växlar med risktid kortare än två år i affärer till länder inom EU samt: Australien, Island, Japan, Kanada, Norge, Nya Zeeland, Schweiz och USA.

Ansök om växelgaranti

Ansök i god tid innan växlarna förvärvas. Till din ansökan ska du bifoga ett tilläggsblad från exportören där exportaffären beskrivs. Det kostar ingenting att ansöka om en offert. I vissa affärer behöver du komplettera med finansiell information om din köpare.

Offert

EKN bedömer risken i affären och lämnar dig en offert. I offerten framgår villkor och premie, det vill säga vad garantin kostar.

Det är mycket viktigt att du redan innan din garanti ställs ut läser igenom EKN:s Allmänna villkor och eventuella tilläggsvillkor så att du vet vad som gäller för garantin.

Begär garanti

Så snart växlarna förvärvas ska du inom 30 dagar anmäla detta till EKN och att du vill ha garantin utfärdad. Anmälan görs på blankett. Till anmälan om garanti bifogas dokumentet Intyg från garantitagaren vid transfereringsgaranti.

Garanti

EKN utfärdar garantin och du betalar premien.

Om betalning uteblir

Du är skyldig att informera EKN om betalning under växel uteblivit. Glöm inte att protestera växeln om betalning uteblivit. Det ska vanligtvis ske inom 2-3 bankdagar efter förfallodagen. Betalningsdröjsmål ska anmälas till EKN inom 30 dagar från växelns förfallodag. Anmälan görs på blankett. EKN betalar ut ersättning efter en karenstid på en månad. Då tar EKN också över din fordran.

Dokument

Ansökan

Här finner du de dokument du behöver för att kunna ansöka om garantin.

Publicerad

Växelgaranti förteckning över länder

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Allmänna villkor för växelgarantier

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Begäran om garanti

Här finner du dokument du behöver för att kunna begära växelgararantin.

Publicerad

Anmälan om att växelgaranti önskas utfärdad 3.03

Filen är en Wordmall

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Intyg från garantitagaren vid transfereringsgaranti

Filen är en Wordmall

Ladda ned dokumentet

Om problem uppstår

Här finner du dokument för att begära anstånd med betalning, anmäla skada i affären m.m.

Publicerad

Anmälan om betalningsdröjsmål i växelgaranti 2.09VX

Filen är en Wordmall

Ladda ned dokumentet

Sidan uppdaterades senast