Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Den här garantin kan sökas av exporterande företag.

Unable play this video

Because of your cookie settings, we cannot play this video for you. You need to accept 'Necessary' and 'Markering' in order for the video to be able to play.

Change cookie settings

Lättare för dig att erbjuda kunden kredit

Med EKN:s garanti för kundfordringar vet du att du får ersättning om din kund inte betalar, vilket underlättar för dig att erbjuda kunden kredit. Kredittiden är högst 12 månader. Garantin skyddar mot händelser som inträffar från och med dagen då fordran uppstår, vilket oftast är när du levererar en vara eller tjänst.

Du kan också använda garantin som säkerhet om du väljer att låta en bank eller ett annat kreditinstitut finansiera affären. Då överlåter du fordran och rättigheterna under garantin till finansiären.

Affärer som kan garanteras med EKN:s garanti för kundfordringar

Du kan ansöka om garanti för kundfordringar för olika typer av exportaffärer: varuexport, tjänsteexport och leasing. EKN kan garantera både små och stora affärer med den här garantin.

Ansökan

Du skickar in ansökan till EKN senast den dag du levererar, men helst i god tid innan. Det kostar ingenting att ansöka om en offert. I ansökan svarar du på ett antal frågor om din exportaffär. Du kommer också få komplettera med finansiell information om din köpare. Garantin söks via EKN Online.

Beräkna din premie

Här kan du få en indikation på premien för garanti för exportkrediter.

Kontakta oss på telefon 08-788 00 00 eller e-post info@ekn.se för frågor om korta krediter på höginkomstländer, prisinformation för våra övriga garantier och för mer specifik premieinformation.

EKN:s offert

När EKN får in din ansökan bedöms risken i affären och du får därefter en offert. I offerten framgår villkor och premie, det vill säga vad garantin kostar.

Det är mycket viktigt att du redan innan din garanti ställs ut läser igenom EKN:s Allmänna villkor och eventuella tilläggsvillkor så att du vet vad som gäller för garantin.

Förlänga offertens giltighetstid

Ibland kan affärer dra ut på tiden. Då kan det vara möjligt att förlänga offertens giltighetstid. Om du vill förlänga giltighetstiden behöver vi uppdaterad information. Du ansöker via EKN Online.

Begär garanti

Om du har fått en offert av EKN och vill ha en garanti utställd ska du skicka in en begäran om garantin senast 30 dagar efter att fordran uppstått, vilket oftast är när du levererat en vara eller tjänst. Du skickar in din begäran via EKN Online.

Garantitiden

EKN utfärdar garantin och du betalar premien.

Betala premie

EKN skickar garantihandlingar och en premiefaktura till dig. Premien ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum.

Vid skada

Om problem uppstår i affären

Om du får information om omständigheter i din affär som kan leda till problem, är det viktigt att du snarast informerar EKN.

Det kan exempelvis handla om att din köpares eller låntagares finansiella ställning försämras, att betalningar är försenade eller att köparen har invändningar mot leveransen. Det kan också vara att köparen inte uppfyller ställda miljökrav.

Om betalning uteblir

Om köparen eller låntagaren inte har betalat en fordran som omfattas av garantin inom en månad efter förfallodagen, ska du som garantitagare anmäla detta skriftligen till EKN.

Ersättning från EKN

Om betalning för den EKN-garanterade fordran inte inkommer kan du ansöka om skadeersättning från EKN.

Självrisk och beräkning av självrisk

Ersättningen utgörs av skadebeloppet minus din självrisk, om det finns en sådan.

Självrisken är den procentuella andelen av en förlust som inte ersätts enligt garantin. Den är vanligtvis fem procent. 

Om EKN efter att ha betalt ut skadeersättning får betalt från köparen, har du som garantitagare rätt till din självriskandel. Normalt betalar EKN ut den inom 30 dagar efter det att köparen har betalat.

Anstånd med betalning och ändring av löptider

När din kund inte kan betala och du vill medge anstånd med betalning i en garanterad affär ska du skicka in en ansökan om att få EKN:s medgivande till det.

Detsamma gäller om giltighetstiden måste förlängas i en kontraktsgaranti, om löptiden ändras i en rörelsekredit eller om förfallodagen ändras i en remburs. 

För att få den information EKN behöver för ett sådant beslut ska du som garantitagare använda en särskild blankett. Fyll i och skicka till ansvarig handläggare. Om du har frågor kan du kontakta din ansvariga handläggare.

Dokument

Ansökan

Här finner du faktablad och allmänna villkor för garantin. Du ansöker via EKN Online.

Publicerad

Garanti för kundfordringar - faktablad

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Allmänna villkor för garanti för kundfordringar

Kredittid högst 12 mån (mars 2014)

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Tilläggsvillkor, garanti för kundfordringar

Kredittid högst 12 mån (september 2010)

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Om problem uppstår

Här finner du dokument för att begära anstånd med betalning, anmäla skada i affären m.m.

Publicerad

Överlåtelsehandling rättighetsinnehavare med exportörsintyg

Filen är ett Word dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Begäran om medgivande till anstånd med betalning

Filen är en Wordmall

Ladda ned dokumentet

Sidan uppdaterades senast