Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Den här garantin kan sökas av exporterande företag eller av banken.

När du exporterar en grön produkt eller produkter till grön verksamhet

För att kunna utnyttja den gröna exportkreditgarantin ska exportaffären gälla antingen gröna produkter eller produkter som i slutanvändningen blir en del av en grön verksamhet. Till skillnad mot EKN:s vanliga exportkreditgarantier som normalt erbjuder 95 procents riskavtäckning kan upp till 100 procents täckningsgrad försäkras.

EKN följer EU-taxonomins klassificering av gröna aktiviteter som bidrar till klimatomställning och klimatanpassning för att avgöra om en exportaffär omfattas av den gröna exportkreditgarantin.

Garantier som kan sökas som grön exportkreditgaranti

För exporterande företag:

För bank:

Ansökan

Du skickar in ansökan till EKN senast den dag du levererar, men helst i god tid innan. Det kostar ingenting att ansöka om en offert. I ansökan svarar du på ett antal frågor om din exportaffär, och i vissa affärer behöver du komplettera med finansiell information om din köpare. Garantin kan sökas via blankett som du hittar på respektive garantis sida. Flera av garantierna kan sökas digitalt via EKN Online.

Till ansökan bifogas den gröna bilagan som ifylles av exportören. I den gröna bilagan beskriver exportören vad som bidrar till klimatomställning eller -anpassning samt att inget annat miljömål skadas.

Offert

När du skickar in din ansökan bedömer EKN risken i affären samt i vilken grad den uppfyller kraven i EU-taxonomin och lämnar dig en offert. I offerten framgår villkor och premie, det vill säga vad garantin kostar.

Det är mycket viktigt att du redan innan din garanti ställs ut läser igenom EKN:s Allmänna villkor och eventuella tilläggsvillkor så att du vet vad som gäller för garantin. Du finner dem på sidan för respektive garanti.

Begär garanti

Om du har fått en offert av EKN, får affären och vill ha garantin, ska du skicka in en begäran om att du vill ha garantin senast 30 dagar efter att du har levererat.

Du begär garantin via respektive garantis sida, där du hittar blanketter. Flera av garantierna kan sökas digitalt via EKN Online.

Garanti

EKN utfärdar garantin och du betalar premien under garantiperioden.

Vid skada

Om betalning uteblir

Du är skyldig att informera EKN om din köpare har betalningsproblem, både i dina affärer som är garanterade av EKN, och de som inte är det, eller om du fått veta något om köparen som kan äventyra betalningen.

Betalningsdröjsmål ska anmälas snarast möjligt efter ett dröjsmål på 30 dagar, eller enligt vad som framgår av just din garanti. EKN betalar ut ersättning för klar och förfallen fordran efter en karenstid på tre månader. Då tar vi också över din fordran.

Blankett för att anmäla dröjsmål finns på sidan för respektive garanti.

 

Dokument

Ansökan

Här finner du den gröna bilagan som ska bifogas ansökan. Resterande blanketter och dokument som du behöver för att ansöka finner du på respektive garantis produktsida. Länkar till dessa finns längre upp på sidan.

Publicerad

Bilaga till ansökan om Grön exportkreditgaranti

"Gröna bilagan"

Filen är en Wordmall

Ladda ned dokumentet

Sidan uppdaterades senast