Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Den här garantin kan sökas av exporterande företag eller av exportör och bank i kombination.

Skydd om kunden inte betalar eller bryter avtalet

Garanti för tillverknings- och fordringsförlust täcker risken för att din köpare i utlandet inte betalar fordran enligt avtal. Den täcker också dina upparbetade kostnader som du, på grund av att köparen bryter avtalet, inte kan fakturera.

Storleken på beloppet du kan försäkra med tillverkningsförlustgarantin utgår från dina upparbetade kostnader (faktureringsbelopp minus vinstmarginal).

Denna garanti skyddar mot händelser som inträffar från och med dagen då du har ett bindande avtal. EKN kan garantera både små och stora affärer med denna garanti.

Affärer som kan garanteras med EKN:s garanti för tillverknings- och fordringsförlust

Med en EKN-garanti vet du att du får ersättning om din kund bryter avtalet eller inte betalar, vilket underlättar för dig att erbjuda kunden kredit.

Du kan också använda garantin som säkerhet om du väljer att låta en bank eller ett annat kreditinstitut finansiera affären. EKN erbjuder banken fördelaktiga tilläggsvillkor vid överlåtelse, om köparen accepterar att betalningsplikten är oberoende av exportavtalet. Det kan vara dokumenterat direkt i exportavtalet eller i exempelvis en växel, promissory note eller remburs. 

Ansökan

För tilläggsvillkoren fyller du och banken i blanketten Meddelande om överlåtelse och skickar till EKN.

Små och medelstora företag med högst 250 anställda och högst 500 miljoner i omsättning kan vända sig till Almi. Då överlåter du fordran och rättigheterna under garantin till finansiären.

EKN:s offert

När EKN får in din ansökan bedöms risken i affären och du får därefter en offert. I offerten framgår villkor och premie, det vill säga vad garantin kostar.

Det är mycket viktigt att du redan innan din garanti ställs ut läser igenom EKN:s Allmänna villkor och eventuella tilläggsvillkor så att du vet vad som gäller för garantin.

Förlänga offertens giltighetstid

Ibland kan affärer dra ut på tiden. Då kan det vara möjligt att förlänga offertens giltighetstid. Om du vill förlänga giltighetstiden behöver vi uppdaterad information. Du ansöker via EKN Online.

Begär garanti

Om du har fått en offert av EKN och vill ha en garanti utställd ska du skicka in en begäran om garantin senast 30 dagar efter att fordran uppstått, vilket oftast är när du levererat en vara eller tjänst. Du skickar in din begäran via EKN Online.

Dokument

Ansökan

Här finner du de dokument du behöver för att kunna ansöka om garantin.

Publicerad

Produktblad Garanti för tillverknings- och fordringsförlust

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Allmänna villkor för exportkreditgarantier

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Supplement 2022 till Allmänna villkor för exportkreditgarantier

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Ansökan om exportkreditgaranti till förmån för exportör 1.01

Filen är en Wordmall

Ladda ned dokumentet

Förlängning

Här finner du dokument för att ansöka om förlängning av EKN:s offert.

Publicerad

Ansökan om förlängning av utfästelse 2.02

Filen är en Wordmall

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Tilläggsblad till ansökan om förlängning av utfästelse 2.03

Filen är en Wordmall

Ladda ned dokumentet

Sidan uppdaterades senast