Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Den här garantin kan sökas av banken eller av exporterande företag och banken i kombination.

Garantin som skyddar både exportör och långivare

Med den kombinerade garantin för tillverknings- och fordringsförlust får exportören ersättning för sina kostnader om kunden bryter avtalet, och långivaren får ersättning om låntagaren inte betalar. EKN kan garantera både små och stora affärer med den här garantin.

Affärer som kan garanteras med EKN:s kombinerade garanti för tillverknings- och fordringsförlust

Garanti för tillverknings- och fordringsförlust, med både exportör och bank som garantitagare, täcker dels exportörens upparbetade kostnader som inte kan faktureras, på grund av att köparen bryter avtalet, och dels bankens risk för att låntagaren i utlandet inte betalar fordran enligt låneavtalet. Garantin skyddar mot händelser som inträffar från och med dagen då det finns bindande avtal både för långivaren och för exportören.

Långivaren kan använda garantin som säkerhet om denne väljer att låta en annan bank eller ett annat kreditinstitut refinansiera affären. Då överlåter långivaren fordran och rättigheterna under garantin till refinansiären.

Dokument

Ansökan

Här finner du de dokument du behöver för att kunna ansöka om garantin.

Publicerad

Produktblad Kombinerad garanti för tillverknings- och fordringsförlust

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Anmälan om att garanti önskas utfärdad 2.01

Filen är en Wordmall

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Anmälan om verkställd prestation exportör 2.05

Filen är en Wordmall

Ladda ned dokumentet

Sidan uppdaterades senast