Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Den här garantin kan sökas av exporterande företag.

Få ersättning om kunden utnyttjar kontraktsgarantin otillbörligt

Säkerhetsgarantin täcker risken att köparen otillbörligt utnyttjar kontraktsgarantin. Garantin skyddar mot händelser som inträffar från och med dagen då kontraktsgarantin ställs ut. Med en EKN-garanti vet du att du får ersättning om din kund utnyttjar kontraktsgarantin otillbörligt, vilket underlättar för dig att ställa ut en kontraktsgaranti.

Affärer som kan garanteras med säkerhetsgarantin

Säkerhetsgarantin kan omfatta olika typer av kontraktsgarantier. Den används nästan uteslutande vid ovillkorliga kontraktsgarantier (on-demand), det vill säga där köparen inte behöver ange anledning till begäran om utbetalning från utställande bank.

Vem kan ansöka om säkerhetsgarantin?

Exporterande företag kan ansöka om säkerhetsgaranti för olika typer av exportaffärer: varuexport och tjänsteexport. EKN kan garantera både små och stora affärer med denna garanti.

Förutsättningar för säkerhetsgarantin

En förutsättning för EKN:s medverkan är att affären främjar ett svenskt intresse och har en exportanknytning. Detta innebär vanligtvis att det är svenska varor som exporteras. Det kan även innebära att det är en affär som i förlängningen leder till svensk export. 

Hur fungerar säkerhetsgarantin?

Garantin omfattar vanligtvis 90 procent av det utställda beloppet, det vill säga att du har en självrisk på 10 procent.

För att EKN ska kunna garantera en kontraktsgaranti ska det finnas ett underliggande köpeavtal, vanligtvis ett exportkontrakt. EKN:s garanti täcker aldrig mer än vad som avtalats mellan dig och förmånstagaren, så som du har beskrivit det i ansökan till EKN.

Vad kostar säkerhetsgarantin?

EKN tar ut en premie som speglar risken i affären. Den anges i procent av det garanterade beloppet. Premien betalar du i förskott när EKN utfärdar garantin. Storleken på premien beror på importland, förmånstagare och exportörens förmåga att genomföra affären. Om kontraktsgarantin följer ICC:s internationella riktlinjer för on demand-garantier kan detta ge en lägre premie.

Det kostar ingenting att ansöka om garanti och få en offert. EKN:s offert är giltig i sex månader. Därefter kan du mot en avgift förlänga offerten i tremånadersintervall. Förlängningsavgiften får du tillbaka om offerten leder till en garanti. Minimipremien är 1 500 kronor.

Dokument

Ansökan

Här finner du de dokument du behöver för att kunna ansöka om garantin.

Publicerad

Produktblad Säkerhetsgaranti för exportör

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Allmänna villkor för Säkerhetsgaranti

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Ansökan om säkerhetsgaranti för exportör (101.3)

Filen är en Wordmall

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Anmälan om att garantiförbindelse önskas utfärdad (105.33SÄ)

Filen är en Wordmall

Ladda ned dokumentet

Sidan uppdaterades senast