Rekord i antal affärer för EKN under 2019

ÅRSREDOVISNING 2019
Rekordmånga affärer. Och garantivolymen på en fortsatt hög nivå. För EKN var 2019 ytterligare ett starkt år.

Garantivolymen uppgick till 54,2 miljarder kronor och ligger därmed på en fortsatt hög nivå. Antalet nya affärer under året var rekordhöga 2 135, trots att Iranmarknaden helt har försvunnit. Allt fler små och medelstora företag använder EKN:s garantier i allt fler affärer. Fler små och medelstora företag än någonsin använder EKN:s garantier. Garantivolym och antal affärer är rekordhögt för dessa viktiga företag.

Årsredovisning 2019

Ladda ner som pdf

Läs pressmeddelande

Perioden i korthet (jämfört med 2018)

  • Garantivolym 54,2 miljarder kronor (56,8)
  • Offertvolym 93,1 miljarder kronor (71,9)
  • Antal nya garanterade affärer, 2 135 (2 082)
  • Antal nya garanterade affärer för små och medelstora företag, 725 (682)
  • Antal kunder, 445 (419)
  • Resultat, 1,1 miljarder kronor (1,0)

Garantiutfästelser, garantier och
resultat (Mkr)

2019-12-31

2018-12-31
 Garantiutfästelser

90 116

71 890

Garantier

54 231

56 816

Intäkter garantiavgifter

1 452

1 384

Skadeutbetalningar netto

-1 861

-1 738

Resultat

1 067

1 004

 

Utestående exponering och ackumulerat resultat (Mkr)

 2019-12-31

 2018-12-31

Utestående garantiutfästelser

118 848

 94 769

Utestående garantier

195 862

193 295

Eget kapital

24 930 23 863

Tertialrapportering

EKN har från och med januari 2017 övergått från kvartals- till tertialrapportering.

Finansiell information

Årsredovisning 2019
Delårsrapport januari - augusti 2019
Delårsrapport januari - april 2019 2019
Årsredovisning 2018
Delårsrapport januari - augusti 2018
Delårsrapport januari-april 2018
Årsredovisning 2017
Delårsrapport januari-augusti 2017
Delårsrapport januari-april 2017
Årsredovisning 2016
Delårsrapport januari-september 2016
Delårsrapport januari-juni 2016
Delårsrapport januari-mars 2016
Årsredovisning 2015
Delårsrapport januari-september 2015
Delårsrapport januari-juni 2015
Delårsrapport januari-mars 2015
Årsredovisning 2014
Delårsrapport januari-september 2014
Delårsrapport januari-juni 2014
Delårsrapport januari-mars 2014
Årsredovisning 2013
Delårsrapport januari-september 2013
Delårsrapport januari-juni 2013
Delårsrapport januari-mars 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009