Rekordperiod

DELÅRSRAPPORT JAN-AUG 2023
Periodens garantivolym uppgick till 73,1 miljarder kronor och slog rekord. Utfästelsevolymen uppgick till 111,8 miljarder kronor och var den näst högsta. Volymerna beror på många stora affärer. Den största andelen av volymerna utfärdades under årets första tertial.

Ladda ner senaste rapporten (pdf)

Perioden i korthet

  • EKN utfärdade utfästelser till ett värde av 111,8 miljarder kronor (49,0 miljarder kronor).Det är den näst högsta nivån på nya utfästelser EKN har rapporterat för januari – augusti.
  • EKN utfärdade garantier till ett värde av 73,1 miljarder kronor (49,0 miljarder kronor).Det är den högsta volymen på nya garantier EKN har rapporterat för januari – augusti.
  • Antalet affärer som EKN garanterade är lägre än föregående år. Under perioden ställdeEKN ut garantier i 988 nya affärer (1 055 nya affärer).
  • Skadeutbetalningarna uppgick till 445 miljoner kronor (557 miljoner kronor).
  • Återvinningarna uppgick till 393 miljoner kronor (612 miljoner kronor).
  • Betydande skadereserveringar har kunnat lösas upp.
  • Periodens resultat uppgick till 2 534 miljoner kronor (-380 miljoner kronor).Betydande upplösningar av skadereserveringar och inga nya stora skadereserveringar påverkade resultatet positivt.

Beloppen inom parentes avser motsvarande period föregående år.

NYA AFFÄRER OCH RESULTAT jan-aug 2023 jan-aug 2022
Nya garantiutfästelser, mkr 111 757 48 953
Nya garantiutfästelser, antal 1 134 1 013
Nya affärer, garantivolym mkr 73 088 49 021
Nya affärer, antal 988 1 055
Skadeutbetalningar, mkr -445 -557
Resultat, mkr 2 534 -380*

 

UTESTÅENDE EXPONERING OCH
ACKUMULERAT RESULTAT
23-08-31  22-12-31
Utestående garantiutfästelser, mkr 198 618 155 058
Utestående garantier, mkr 280 817 248 989
Eget kapital, mkr 27 802 25 267


* Pro forma, periodisering av administrativa intäkter.

Sidan uppdaterades senast 13 okt 2023