Särskild exportkreditgaranti för Ukraina

Nyheter - 12 SEP 2023
Ukrainas karta

I budgetpropositionen 2024 föreslår regeringen en särskild garantiram för EKN i riksgälden och avsättning av medel på anslag i statsbudgeten för garantigivning av export till ukrainska importörer.

Syftet med den särskilda garantin är att underlätta återuppbyggnaden av Ukraina med hjälp av svenska exportföretag.

Premien för exportgarantin kommer inte att vara riskavspeglande, vilket annars är ett krav enligt EKN:s förordning.

Ramen föreslås till 333 miljoner kronor.