EKN ändrar landriskklass för tre länder: Ryssland nedgraderas

Pressmeddelanden - 8 FEB 2022
Johan Dahl, landanalytiker

EKN nedgraderar Ryssland från landriskklass 3 till 4. Azerbajdzjan uppgraderas från landriskklass 5 till 4 och Oman från 6 till 5.

Bakom uppgraderingarna av Azerbajdzan och Oman ligger stark positiv ekonomisk utveckling. Beslutet att nedgradera Ryssland baseras på den negativa utvecklingen i relationerna mellan Ryssland och väst.

– Risken är överhängande för betydligt mer påtagliga sanktioner mot den ryska ekonomin. Även om den nuvarande situationen kring Ukraina trappas ned så kommer inte Ryssland att ändra vare sig utrikes- eller ekonomisk politik. På längre sikt medför den repressiva inrikespolitiken och protektionistiska ekonomiska politiken en svag BNP-tillväxt, försämrad affärsmiljö och fortsatt hot om utökade sanktioner i någon form, säger Johan Dahl, landanalytiker på EKN.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där landriskklass anges från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.

För mer information, kontakta:

Malin Alm Gerentz, pressansvarig EKN
Tel: +46 8 788 01 66, e-post: malin.alm-gerentz@ekn.se