EKN slutar med tillfälliga krislösningen till stora företag

Pressmeddelanden - 1 JUN 2021

För att mildra effekterna av coronapandemin presenterade EKN i mars förra året en ny tillfällig garanti för att täcka bankens risk vid rörelsefinansiering av stora exportföretag. Intresset var mycket stort i början av pandemin men har successivt avtagit. I dag tas den tillfälliga garantin bort.

– När krisen slog till tog EKN snabbt fram den här lösningen för stora företag och behovet var enormt. Det började ringa i samma ögonblick som vi presenterade nyheten. Sedan dess har vi ställt ut garantier i 38 affärer på totalt 60 miljarder. Nu bedömer EKN att denna krisåtgärd inte längre behövs, säger Marie Aglert, affärsområdeschef Stora företag, EKN.

Sedan mars 2020 har 61 ansökningar om den tillfälliga garantin för rörelsefinansiering av stora företag inkommit och EKN har ställt ut garantiofferter på totalt 146 miljarder SEK, något över förväntan på 100 miljarder.

Även under finanskrisen hösten 2008 hjälpte rörelsekreditgarantierna många storföretag genom krisen. Då ställde EKN ut garantier till 26 företag på totalt 96 miljarder kronor. Samtliga lån betaldes tillbaka.

För mer information, kontakta:

Malin Alm Gerentz, pressansvarig 
Tel: +46 8 788 01 66, e-post: malin.alm-gerentz@ekn.se