Angående medias bevakning av EKN:s Belarus-beslut

Nyheter - 26 MAJ 2021

I samband med EKN:s beslut att dra tillbaka villkorade offerter gällande export till Belarus med köparna RUE Minskenergo och RUE Brestenergo förekommer felaktigheter i media. Följande information är korrekt:

  • EKN har inga anslag och finansieras enbart med garantitagarnas premier. EKN har aldrig belastat svenska skattebetalare.
  • EKN har inte ställt ut några garantier och kommer inte heller att göra det gällande dessa projekt.
  • I augusti 2020 beslutade EKN att ställa ut offerter avseende garantier för export till två gaskraftanläggningar i Belarus, med köparna RUE Minskenergo och RUE Brestenergo. Beslutet var förenat med krav på mänskliga rättigheter i projekten, i en omfattande kravspecifikation.
  • EKN:s kravspecifikation på mänskliga rättigheter i projekten utgick från situationen i landet.
  • Offerterna ställdes ut i augusti/ september 2020. Enbart mindre ändring av administrativ karaktär gällande en av offerterna gjordes i januari 2021.
  • EKN fick i mars 2021 ny information direkt från representanter för Belarus opposition om brister i arbetsmiljö och klagomålsmekanismer, samt inskränkningar av fria fackföreningar och trakasserier av arbetare, i de aktuella projekten.