bro över vatten

Oväntade exportmöjligheter

Tjänsteföretag, underleverantörer och hästexportörer – alla har de möjlighet att få garantier av EKN.

Mogen för export?

Oavsett om du redan är exportör eller är på gång att bli exportör är du välkommen att kontakta EKN med dina exportfrågor.

Kontakta EKN Utforska EKN:s garantier