Exporterande företag

EKN har olika garantityper som skyddar mot betalningsrisker i dina exportaffärer.

  • För korta leverantörskrediter, det vill säga högst ett år, finns Garanti för kundfordringar, kredittid högst 12 månader.
  • För leverantörskrediter med kredittid över ett år finns Garanti för fordringsförlust, lång kredittid.
  • Garanti för tillverknings- och fordringsförlust omfattar även dina upparbetade kostnader som du, på grund av att köparen bryter avtalet, inte kan fakturera.

Sidan uppdaterades senast 5 aug 2022