Banker

Flera garantier delar bankens risk på det exporterande företaget, vilket ökar kreditutrymmet. Även lån till köparen i en exportaffär, diskonterade växlar och bekräftade remburser kan försäkras.

  • Köparkreditgarantin till förmån för banker används när du lämnar ett lån till köparen i en exportaffär, en så kallad köparkredit. Garantin avser risken för utebliven betalning i lånet.
  • Motgaranti delar regressrisken på exportören när du ställer ut en kontraktsgaranti till förmån för köparen, exempelvis förskottsgaranti.
  • Rörelsekreditgaranti delar din risk när du ger rörelsekredit, checkkredit eller övertrasseringsrätt till små och medelstora företag.
  • Investeringskreditgaranti delar din risk när du ger investeringskrediter till små och medelstora företag.