Banker

Flera garantier delar bankens risk på det exporterande företaget, vilket ökar kreditutrymmet. Även lån till köparen i en exportaffär, diskonterade växlar och bekräftade remburser kan försäkras.

  • Köparkreditgarantin till förmån för banker används när du lämnar ett lån till köparen i en exportaffär, en så kallad köparkredit. Garantin avser risken för utebliven betalning i lånet.
  • Motgarantin delar regressrisken på exportören när du ställer ut en kontraktsgaranti till förmån för köparen, exempelvis förskottsgaranti.
  • Rörelsekreditgarantin för mindre företag delar din risk när du ger rörelsekredit, checkkredit eller övertrasseringsrätt till företag med en omsättning upp till 500 miljoner kronor, såväl exporterande företag som underleverantörer till exporterande företag.
  • Investeringskreditgarantin delar din risk när du ger investeringskrediter till små och medelstora företag.

Sidan uppdaterades senast 29 jun 2023