Allmänna villkor

För att kunna ladda ner dokument behöver du godkänna cookies för "inställningar". Det gör du genom att klicka på den vinröda ikonen nere till vänster på sidan och där välja "Ändra samtycke".

Sidan uppdaterades senast 21 sep 2023

Aktuella villkor

Allmänna villkor för garanti för kundfordringar, kredittid högst 12 mån, mars 2014 2014
Tilläggsvillkor, garanti för kundfordringar, kredittid högst 12 mån, september 2010 2010
Allmänna villkor för Leverantörskreditgarantier (Leverantörskreditgarantin lanseras succesivt och kommer att ersätta Garanti för fordringsförlust) 2019
General Terms and Conditions for Buyer Credit Guarantees 2023
General Terms and Conditions for Raw Material Guarantees 2023
Allmänna villkor för motgarantier 2004
Allmänna villkor för rörelsekreditgarantier för små och medelstora företag, februari 2015 2015
Allmänna bestämmelser för rörelsekreditgarantier för stora företag, 2020 2020
Allmänna villkor för grön kreditgaranti 2021
Villkor för enskild kreditgaranti 2020
Allmänna villkor för exportkreditgarantier, garanti för tillverknings- och fordringsförlust, oktober 1996 1996
Supplement 2022 till EKNs allmänna villkor för exportkreditgarantier 2022
Allmänna villkor för rembursgarantier, mars 2014 2014
Allmänna villkor för växelgarantier 2005
Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter februari 2015 2015
Allmänna villkor för säkerhetsgarantier 2006
Allmänna villkor för investeringsgarantier 2005
Tilläggsvillkor vid överlåtelse av fordran med dokumenterad självständig betalningsskyldighet 2019

Arkiv

Supplement 2014 för EKNs allmänna villkor för exportkreditgarantier 2014
Supplement 2008 till EKN:s allmänna villkor för exportkreditgarantier 2008
Supplement 2007 till EKN:s allmänna villkor för exportkreditgarantier 2007
Supplement 2006 till EKN:s allmänna villkor för exportkreditgarantier 2006
Tilläggsvillkor, garanti för kundfordringar, kredittid högst 12 mån, september 2010 2010
Allmänna villkor rembursgarantier, november 2010 2010
Allmänna villkor för rörelsekreditgarantier, juni 2007 2007
Allmänna villkor för investeringskrediter november 2014 2014
General terms and conditions - Buyer Credit Guarantee 2020