Exportör som sökande

Ansök

Garanti för kundfordringar, kredittid högst ett år

Ansökan Online

 

Fordringsförlustgaranti, kredittid över ett år

Ansökan Online 

 

Fordringsförlustgaranti för tillverknings- och fordringsförlust

Ansökan om exportkreditgaranti till förmån för exportör 1.01 (Word-dokument)

 

Grön exportkreditgaranti

Bilaga till ansökan om Grön exportkreditgaranti (Word-dokument)

 

Säkerhetsgaranti, för kontraktsgaranti

Ansökan om säkerhetsgaranti 101.3 (Word-dokument)

 

Begär garanti

Begäran om garanti – Garanti för kundfordringar 8.02 (Word document) (finns också i EKN Online)

Anmälan om att garanti önskas utfärdad 2.01 (Word dokument) (finns också i EKN Online)

Anmälan om verkställd prestation exportör 2.05 (Word dokument)

Anmälan om att garantiförbindelse önskas utfärdad 105.33SÄ (Word dokument)

Meddelande om överlåtelse (Word document)

Sidan uppdaterades senast 3 feb 2023