Bank som sökande

Ansök

Motgaranti, för kontraktsgaranti

Ansökan om motgaranti 101.4

Exportörsbilaga, till ansökan om motgaranti från utställare av kontraktsgaranti 101.31

Rembursgaranti för kredittider upp till 12 månader

Ansökan Online

Rembursgaranti för kredittider över 12 månader

Ansökan om rembursgaranti 1.09

Tilläggsblad till ansökan om rembursgaranti för kredittider över 12 månader 1.10

Premieredovisningsblankett rembursgaranti

Växelgaranti

Ansökan om växelgaranti 3.01

Tilläggsblad från exportör 3.02

Garanti för rörelsekrediter, företag med omsättning upp till 500 miljoner kronor

Ansökan om rörelsekreditgaranti 6.01

Tilläggsblad från exportör 6.02

Ansökan om förlängning

Bilaga till tilläggsblad vid Rörelsekreditgaranti  specifik exportaffär 6.03

Grön kreditgaranti

Ansökan om grön kreditgaranti 10.01

Tillägsblad från exportör 10.02

Bilaga till tilläggsblad till ansökan om grön kreditgaranti 10.03

Garanti för investeringskrediter för små och medelstora företag

Ansökan om garanti för investeringskrediter 12.00

Tilläggsblad från exportör 12.01

Bilaga till tilläggsblad vid Garanti för investeringskredit specifik exportaffär12.03

Begär garanti

Anmälan om att grön kreditgaranti önskas utfärdad 10.04

Anmälan om att motgaranti önskas utfärdad 105.33

Anmälan om verkställd prestation, långivare 2.12

Anmälan om att garanti önskas utfärdad 2.01

Anmälan om att växelgaranti önskas utfärdad 3.03

Anmälan om att rörelsekreditgaranti önskas utfärdad 6.03

Anmälan om att rörelsekreditgaranti för innovativa företag önskas utfärdad 13.03

Anmälan om att garanti för investeringskrediter önskas utfärdad 12.02

Anmälan om att garanti för investeringskrediter för innovativa företag önskas utfärdad 14.03

Köpa eller ta pant i garanterad fordran

Meddelande om överlåtelse

 

Sidan uppdaterades senast 19 maj 2022