Bank som sökande

Ansök

Motgaranti, för kontraktsgaranti

Ansökan om motgaranti 101.4

Exportörsbilaga, till ansökan om motgaranti från utställare av kontraktsgaranti 101.31

Rembursgaranti

Ansökan om rembursgaranti 1.09

Tilläggsblad till ansökan om rembursgaranti 1.10

Premieredovisningsblankett rembursgaranti

Växelgaranti

Ansökan om växelgaranti 3.01

Tilläggsblad från exportör 3.02

Garanti för rörelsekrediter för stora företag

Ansökan om enskild kreditgaranti 9.03

Tilläggsblad till ansökan om enskild kreditgaranti 9.04

Garanti för rörelsekrediter, företag med omsättning upp till 500 miljoner kronor

Ansökan om rörelsekreditgaranti 6.01

Tilläggsblad från exportör 6.02

Ansökan om förlängning

Garanti för rörelsekrediter för innovativa företag

Ansökan om rörelsekreditgaranti för innovativa företag 13.01

Tilläggsblad till ansökan om rörelsekreditgaranti för innovativa företag 13.02 

Bilaga till tilläggsblad för företag/kredittagare (pdf)

Bilaga till ansökan för bank/kreditgivare (pdf)

Garanti för investeringskrediter för små och medelstora företag

Ansökan om garanti för investeringskrediter 12.00

Tilläggsblad från exportör 12.01

Garanti för investeringskrediter för innovativa företag

Ansökan om garanti för investeringskrediter för innovativa företag 14.01

Tilläggsblad till ansökan om garanti för investeringskrediter för innovativa företag 14.02 

Bilaga till tilläggsblad för företag/kredittagare (pdf)

Bilaga till ansökan för bank/kreditgivare (pdf)

Begär garanti

Anmälan om att motgaranti önskas utfärdad 105.33

Anmälan om verkställd prestation, långivare 2.12

Anmälan om att garanti önskas utfärdad 2.01

Anmälan om att växelgaranti önskas utfärdad 3.03

Anmälan om att rörelsekreditgaranti önskas utfärdad 6.03

Anmälan om att rörelsekreditgaranti för innovativa företag önskas utfärdad 13.03

Anmälan om att garanti för investeringskrediter önskas utfärdad 12.02

Anmälan om att garanti för investeringskrediter för innovativa företag önskas utfärdad 14.03

Köpa eller ta pant i garanterad fordran

Meddelande om överlåtelse

Senast uppdaterad 21 sep 2020