Bank som sökande

Ansök

Motgaranti, för kontraktsgaranti

Ansökan om motgaranti 101.(Word-dokument)

Exportörsbilaga, till ansökan om motgaranti från utställare av kontraktsgaranti 101.31 (Word-dokument)

 

Rembursgaranti för kredittider upp till 12 månader

Ansökan Online

 

Rembursgaranti för kredittider över 12 månader

Ansökan om rembursgaranti 1.09 (Word-dokument)

Tilläggsblad till ansökan om rembursgaranti för kredittider över 12 månader 1.10 (Word-dokument)

Premieredovisningsblankett rembursgaranti (Word-dokument)

 

Växelgaranti

Ansökan om växelgaranti 3.01 (Word-dokument)

Tilläggsblad från exportör 3.02 (Word-dokument)

 

Garanti för rörelsekrediter, företag med omsättning upp till 500 miljoner kronor

Ansökan om rörelsekreditgaranti 6.01 (Word-dokument)

Tilläggsblad från exportör 6.02 (Word-dokument)

Ansökan om förlängning 6.04 (Word-dokument)

Bilaga till tilläggsblad vid Rörelsekreditgaranti  specifik exportaffär 6.03 (Word-dokument)

Bilaga till ansökan om rörelsekreditgaranti i samband med export inom ramen för Exportsprånget 6.05 (word-dokument)

Ansökan om skadeersättning avseende rörelsekreditgaranti

 

Grön kreditgaranti

Ansökan om grön kreditgaranti 10.01 (pdf-dokument)

Tilläggsblad från exportör 10.02 (pdf-dokument)

Bilaga till tilläggsblad till ansökan om grön kreditgaranti 10.03 (pdf-dokument)

 

Garanti för investeringskrediter för små och medelstora företag

Ansökan om garanti för investeringskrediter 12.00 (Word-dokument)

Tilläggsblad från exportör 12.01 (Word-dokument)

Bilaga till tilläggsblad vid Garanti för investeringskredit specifik exportaffär12.03 (Word-dokument)

 

Begär garanti

Anmälan om att grön kreditgaranti önskas utfärdad 10.04 (pdf-dokument)

Anmälan om att motgaranti önskas utfärdad 105.33 (Word-dokument)

Anmälan om verkställd prestation, långivare 2.12 (Word-dokument)

Anmälan om att garanti önskas utfärdad 2.01 (Word-dokument)

Anmälan om att växelgaranti önskas utfärdad 3.03 (Word-dokument)

Anmälan om att rörelsekreditgaranti önskas utfärdad 6.03 (Word-dokument)

Anmälan om att rörelsekreditgaranti för innovativa företag önskas utfärdad 13.03 (Word-dokument)

Anmälan om att garanti för investeringskrediter önskas utfärdad 12.02 (Word-dokument)

Anmälan om att garanti för investeringskrediter för innovativa företag önskas utfärdad 14.03 (Word-dokument)

 

Köpa eller ta pant i garanterad fordran

Meddelande om överlåtelse (Word-dokument)

Sidan uppdaterades senast 18 sep 2023