Samarbeta med EKN och erbjud kunderna bättre villkor

Med EKN:s garantier kan du som bank göra mer för dina kunder. Behovet av kapitaltäckning minskar och kreditutrymmet ökar.

Det finns flera garantier som försäkrar bankens risk på det exporterande företaget. Våra vanligaste garantier försäkrar betalningen i exportkrediter från leverantör eller bank, men vi erbjuder även lösningar för kontraktsgarantier, diskonterade växlar och bekräftade remburser.

Motgaranti 

Skapar kreditutrymme genom att skydda er regressrisk i en kontraktsgaranti, exempelvis förskottsgaranti.

Rörelsekreditgaranti 

Skyddar er kreditrisk i lån, checkkrediter eller övertrasseringsrätter till företag med omsättning upp till fem miljarder kronor.

Rörelsekreditgaranti för större företag - Enskild kreditgaranti

Skyddar er kreditrisk i lån till större företag och kan även underlätta deras finansiering av underleverantörer.

Rembursgaranti

När ni bekräftar remburser och vill dela risken med EKN.

Köparkreditgaranti

Används vid större investeringar där köparen behöver hjälp med finansiering, en så kallad köparkredit.

Investeringskreditgaranti 

Skyddar er kreditrisk när ni beviljar investeringskrediter till små och medelstora företag.

Konkurrensfördel

Med EKN:s garantier kan du erbjuda dina kunder konkurrenskraftiga kreditvillkor. Det ökar både dina och kundernas affärsmöjligheter och ger dig en större och ibland avgörande marknadsfördel i exportaffärer.

Här kan du hitta en garanti som passar just ditt behov. 

Gå till garantiguiden

Sidan uppdaterades senast 3 feb 2021