Samarbeta med EKN och erbjud kunderna bättre villkor

Med EKN:s garantier kan du som bank göra mer för dina kunder. Behovet av kapitaltäckning minskar och kreditutrymmet ökar.

Det finns flera garantier som försäkrar bankens risk på det exporterande företaget. Våra vanligaste garantier försäkrar betalningen i exportkrediter från leverantör eller bank, men vi erbjuder även lösningar för kontraktsgarantier, diskonterade växlar och bekräftade remburser.

Garantier

Motgaranti 

Skapar kreditutrymme genom att skydda er regressrisk i en kontraktsgaranti, exempelvis förskottsgaranti.

Rörelsekreditgaranti 

Skyddar er kreditrisk i lån, checkkrediter eller övertrasseringsrätter till företag med omsättning upp till fem miljarder kronor.

Grön kreditgaranti 

Med denna garanti delar banken risken med EKN när banken ställer ut ett lån för gröna investeringar eller verksamheter. Vid förlust ersätter EKN upp till 80 procent av den utestående krediten.

Rembursgaranti

När ni bekräftar remburser och vill dela risken med EKN.

Köparkreditgaranti

Används vid större investeringar där köparen behöver hjälp med finansiering, en så kallad köparkredit.

Investeringskreditgaranti 

Skyddar er kreditrisk när ni beviljar investeringskrediter till små och medelstora företag.

Konkurrensfördel

Med EKN:s garantier kan du erbjuda dina kunder konkurrenskraftiga kreditvillkor. Det ökar både dina och kundernas affärsmöjligheter och ger dig en större och ibland avgörande marknadsfördel i exportaffärer.

Vilken garanti passar?

Här kan du hitta en garanti som passar just ditt behov. 

Gå till garantiguiden

Sidan uppdaterades senast 1 dec 2022