Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten
Dekorativ bild med ljuslampa med grafer bakom.

  • Pressmeddelanden

Så på­ver­kas ex­por­te­ran­de min­dre fö­re­tag av hög­re ener­gi­pris, in­fla­tion och rän­ta

EKN har låtit undersöka hur små och medelstora exportföretag påverkas av högre energipris, inflation och ränta. Allra mest påverkas företagen av högre energipris som de dessutom har svårt att kostnadskompensera för. Det höga ränteläget slår inte lika hårt mot företagen.

Så på­ver­kas ex­por­te­ran­de min­dre fö­re­tag av hög­re ener­gi­pris, in­fla­tion och rän­ta
Dekorativ bild med en jordglob i solljus.

  • Pressmeddelanden

Exporten från mindre företag bromsar

Det står och väger för exporterande små och medelstora företag. Det visar en undersökning som EKN låtit demoskop göra. – Vi är just nu i lejonets gap, men vi vet ännu inte om lejonet ska svälja oss hela eller spotta ut oss, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef SME och Midcorp på EKN.

Exporten från mindre företag bromsar
Bild på en rak bilväg i en grönskande naturmiljö.

  • Pressmeddelanden

Mycket hög ga­ran­ti­giv­ning

EKN:s delårsrapport jan-aug 2022: EKN:s garantigivning låg på samma mycket höga nivå som motsvarande period föregående år. Under perioden garanterade EKN export till ett värde av 49 miljarder kronor. Små och medelstora företags efterfrågan på exportkreditgarantier minskade.

Mycket hög ga­ran­ti­giv­ning
Dekorativ bild med två händer som håller i en mobiltelefon

  • Pressmeddelanden

Ny garanti från EKN till unga tillväxtbolag

EKN lanserar en garanti för unga tillväxtbolag. Syftet är att öka företagens möjligheter till bankfinansiering. Garantin gäller för krediter till företag i ett tidigt skede av sin tillväxtresa som exporterar, har planer på export eller är underleverantör i exportaffärer.

Ny garanti från EKN till unga tillväxtbolag

Presstjänst

Du som journalist är välkommen att kontakta EKN:s presstjänst på telefon 08-788 01 66 eller press@ekn.se.

EKN:s presstjänst är öppen 08.00-18.00 på vardagar.