Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Klart är att 2022 återigen kommer att vara ett rekordår när det gäller svensk export. Men sista kvartalet har det vänt. Det visar EKN:s undersökning.

Siffrorna visar att 34 procent av de tillfrågade företagen har ökat sin export de tre senaste månaderna jämfört med samma period förra året, och 19 procent uppger att de har minskat den. Samma siffror var 45 procent, respektive 9 procent, i början av februari.

– Efter pandemin var exportökningen brant för små och medelstora företag, och även förväntningar på fortsatta exportökningar det närmaste året, säger Carl-Johan Karlsson, och tillägger:

– Men så ser det inte ut nu. Vad vi ser från siffrorna och vad vi hör från företagen är en avvaktan, ja man kan säga en försiktighet. Dessa små företag är enormt duktiga på att känna av marknaden, de har hela tiden örat mot marknaden, och kan nästa lukta sig till en marknadsförändring.

Ändå ser Carl-Johan Karlsson många som fortfarande går enormt bra, och ännu inte känt av någon inbromsning på sin export.

– Men det är siffror över nuläget. Vänta till första kvartalet 2023. Det kan gå fort när det väl går nedför. Men vår undersökning visar tydligt att vi ännu inte är där.

Hur illa det kommer att bli är inget Carl-Johan Karlsson vill sia om, men han konstaterar att i februari 2020 var förväntningarna på exportökningar från små och medelstora företag lägre än förväntningarna på exportminskningar. Där är vi långt ifrån idag.

– Undersökningen visar tydligt att små och medelstora exportföretag i större utsträckning har kunnat kompensera för sina ökade kostnader. Bara det visar vikten av att finnas på exportmarknaden, säger Carl-Johan Karlsson.

Förväntan på ökad exportutveckling är dock relativt god på kort och längre sikt. 29 procent förväntar sig att deras export kommer att öka det närmaste kvartalet och 44 procent förväntar sig att den kommer att öka de kommande 12 månaderna. Motsvarande andelar för ett halvår sedan var 47 procent respektive 63 procent, så förväntningarna har svalnat.

– Här påverkar den starka dollarkursen. Du kan sälja mindre, men med en dollarförstärkning senaste året på 25 procent, så kan du ändå öka dina exportintäkter, säger Carl-Johan Karlsson.