Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Den nya råvarugarantin möjliggörs av att EKN fick en ny förordning och tillägg i regleringsbrevet den 1 september 2022. Tidigare har EKN:s uppdrag varit begränsat till svensk export.

– Det är oerhört viktigt att Sveriges råvaruförsörjning fungerar bra. Många svenska företag är beroende av råvaruimport - inte minst de industriföretag som utvecklar klimatsmarta lösningar. Med råvarugarantin kan EKN nu bidra till att säkra tillgången av dessa råvaror, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör, EKN.

Råvarugarantin är en försäkring som täcker betalningsrisken i ett lån som används till en större investering vars syfte är att säkra råvarutillverkningen utomlands.

För att garantin ska kunna ställas ut måste ett långt leveransavtal, så kallat offtake-avtal, tecknas. En annan förutsättning är att importen av råvaran har betydande svenskt samhällsintresse. Garantitagare är banker som erbjuder finansieringen.

Liksom vid övrig garantigivning följer EKN internationellt accepterade standarder för projektens miljömässiga och sociala påverkan.