Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

– Vi är på väg in i en hård storm, men än så länge står majoriteten av små och medelstora exportföretag stadigt. Det är ett styrketecken från bolagen att de inte är så exponerade mot räntan, utan har en välbalanserad finansieringsstruktur, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef SME och Midcorp, EKN.

Energipriset största orosmolnet

Fyra av tio (43 %) små och medelstora exportföretag påverkas i hög grad av stigande energipriser. Bland de företag som har en energikrävande verksamhet påverkas så många som sju av tio i hög grad.

– Energipriset är det största orosmolnet framöver. Inte minst för dem som har tillverkning i södra Sverige. I kombination med eventuellt fortsatt skenande priser på insatsvaror skulle det kunna bli en riktigt svår vinter säger Carl-Johan Karlsson.

Närmare en tredjedel (27 %) har hittills lyckats kompensera för högre energikostnader genom att höja sina egna priser, men sju av tio har inte haft samma möjlighet. Svårast att kompensera för energikostnaderna har de allra minsta exportföretagen.

Sex av tio har höjt sina priser till följd av prisökningen på insatsvaror

Fler företag har haft möjlighet att kompensera för kostnadsökningen på insatsvaror. I genomsnitt har priserna på insatsvaror ökat med 20 procent det senaste halvåret. Sex av tio (59 %) små och medelstora exportföretag uppger att de i hög grad lyckats kompensera genom att höja sina egna priser. Tre av tio (30 %) har bara haft möjlighet att kompensera i låg grad och var tionde företag (11 %) inte alls.

– Den låga kronan har bidragit till att möjliggöra prishöjningar. Men de företag som har haft möjlighet att kostnadskompensera hittills kan inte fortsätta höja priserna hur länge som helst utan att riskera att tappa köpare. Förr eller senare tar det stopp, säger Carl-Johan Karlsson.

En tredjedel påverkas inte av ränteläget

Det nya ränteläget påverkar också små och medelstora exportföretag negativt. Nästan en tredjedel (27 %) uppger att deras exportaffärer inte alls påverkas av det nya ränteläget. Hälften (52 %) påverkas i ganska liten grad och 14 procent ser att deras exportaffärer påverkas i hög grad. 

– Räntan är mer förutsägbar än både energipriset och inflationen så vi förväntar oss att den även fortsättningsvis kommer påverka företagens exportaffärer i mildare grad, säger Carl-Johan Karlsson.

Om undersökningen

Metod: Telefonintervjuer med vd eller en av utsedd person
Målgrupp: Exportföretag med 1 - 249 anställda
Antal intervjuer: 300 intervjuer
Vägning: Resultatet har vägts med avseende på antal anställda
Fältperiod: Demoskop genomförde undersökningen, som genomfördes 23 september - 12 oktober 2022