Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten
Magnus Montan och Anna-Karin Jatko

  • Nyheter

SEK och EKN om vikten av att delta på COP28

Idag inleds det 28:e mötet för partskonferensen (COP) till FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), i Dubai med uppmaningar om påskyndade åtgärder och ett uttalat fokus på implementering. Det Svenska Exportfinansieringssystemet, bestående av SEK och EKN, är på plats.

SEK och EKN om vikten av att delta på COP28
Karta där Gabon är uppmärkt.

  • Nyheter

EKN änd­rar land­risk­klass: Gabon ned­gra­de­ras

Med anledning av den statskupp som genomfördes i landet i slutet av augusti 2023 nedgraderar EKN Gabon från landriskklass 6 till landriskklass 7.

EKN änd­rar land­risk­klass: Gabon ned­gra­de­ras
Ukrainas flagga

  • Nyheter

Sär­skild ex­port­kre­dit­ga­ran­ti för Ukra­i­na

I budgetpropositionen 2024 föreslår regeringen en särskild garantiram för EKN i riksgälden och avsättning av medel på anslag i statsbudgeten för garantigivning av export till ukrainska importörer.

Sär­skild ex­port­kre­dit­ga­ran­ti för Ukra­i­na

Presstjänst

Du som journalist är välkommen att kontakta EKN:s presstjänst på telefon 08-788 01 66 eller press@ekn.se.

EKN:s presstjänst är öppen 08.00-18.00 på vardagar.