Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Att bli granskad av media ingår i EKN:s uppdrag som myndighet och den mediala granskningen är viktig för transparensen. Men uppgifterna som media redovisar ska vara sanningsenliga och redovisas sakligt. I de här fallen anser EKN att TV4:s framställning av EKN:s roll och den verksamhet (Kamoa) som EKN har försäkrat export till är osaklig. Därför vill EKN få sändningarnas saklighet prövad av Granskningsnämnden.