Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Under de senaste åren har Costa Rica lyckats vända en decennielång trend med budgetunderskott och växande statsskuld. Landets regering har konsekvent överträffat de finanspolitiska målen inom ramen för sitt IMF-program.

Dessutom är Costa Rica det första land som godkänts för tillgång till IMF:s nyligen lanserade Resiliency and Sustainability Facilty. Den har utformats för att stärka motståndskraften mot klimatförändringar och dämpar de offentligfinansiella riskerna kopplade till exempelvis naturkatastrofer.

Costa Rica har en lång historia av stabila och fredliga politiska övergångar, stark institutionell kapacitet, en effektiv rättsstat och en låg nivå av korruption. Ekonomin är diversifierad och står på flera ben som turism, tillverkningsindustri, jordbruksexport och högteknologisk export av medicinsk utrustning.

Sammantaget motiverar det den uppgradering från landriskklass 5 till 4 som EKN nu genomför.