Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

–    Vår senaste undersökning visar hur avgörande exporten är för små och medelstora företag. I våra dagliga möten med företagen ser vi hur snabb tillväxten kan vara för de företag som satsar på export, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef för SME och midcorp på EKN. 

Behovet av finansiering upphör inte när dessa företag växer ur SME-kostymen. Just hastigheten i tillväxten kan tvärtom driva fram ett finansieringsbehov, när företagen går in i en scaleup-fas del 2. Visserligen blir företagen mer intressanta för bankerna när de ökar sin omsättning, men i och med att det går snabbt kan dessa företag fortfarande ha en utmaning i att få rörelsefinansiering. 

Tidigare har endast SME med upp till 500 miljoner kronor i omsättning – kunnat använda EKN:s rörelse- och investeringskreditgarantier. Nu har EKN breddat målgruppen för garantierna och dessutom höjt den maximala lånetiden som EKN kan garantera. 

–    Flera av EKN:s kunder har nått den tidigare SME-tröskeln och ”vuxit ur” garantin. Men EKN vill fortsatt kunna stödja företagen på deras tillväxtresa och bidra till att även midcorp får tillgång till finansiering, säger Carl-Johan Karlsson. 

Mer om de utökade garantierna

Med en rörelsekreditgaranti delar banken risken med EKN, när banken lämnar rörelsekrediter i form av lån, checkkredit, revolverande kreditfacilitet, övertrasseringsrätt eller vid fakturabelåning. 

Med en investeringskreditgaranti delar banken risken med EKN, när banken ger lån för inköp av maskiner och produktionsmedel.

  • Garantierna kan användas till exporterande företag och till företag som är underleverantörer i exportaffärer.
  • Garantierna kan användas till företag med en omsättning upp till 5 miljarder kronor. Om kredittagaren tillhör en koncern gäller omsättningsgränsen hela koncernen.
  • EKN kan täcka upp till 50 procent av bankens risk.
  • Krediten kan vara på maximalt 300 miljoner kronor.
  • Löptid för rörelsekredit och revolverande kreditfacilitet kan maximalt vara fem år.