Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Landriskklass

2

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risktyp Kort Lång
Statsrisk
Offentlig
Bank
Företag

Ikonerna anger EKN:s riskbedömning.

En lägre landriskklass innebär en lägre landrisk. Ikonerna markerar EKN:s möjlighet att täcka risker på olika köpare i landet. För länder inom EU samt höginkomstländer inom OECD täcker EKN normalt inte kredittider under två år.
Ingen policy

Ingen policy

Normal riskprövning

Normal riskprövning

Högre krav

Högre krav

Ingen garantigivning

Ingen garantigivning

EU-land eller OECD

EU-land eller OECD

EKN placerar Hong Kong i en gynnsammare landriskklass än OECD. EKN är dock bunden av en överenskommelse om lägsta premienivå. Lägsta tillåtna premie för Hong Kong är den som indikeras för landriskklass 3 riskklass A. För ytterligare information, var vänlig kontakta EKN.

EKN producerar landriskanalyser för de cirka 25 länder världen över som har störst exponering av EKN-garantier. Därutöver publiceras analyser av andra länder, beroende på riskutveckling och affärsflöde. 

För Hong Kong finns för närvarande ingen landriskanalys.

Läs mer om export till Hong Kong

Fredrik Hähnel

  • EKN möter
  • Bank

”En­tre­pre­nö­ri­ell anda vik­tigt för bank­verk­sam­het i till­växt­länd­er”

EKN har ett nära samarbete med de svenska bankerna – och utlandskontoren är inga undantag. De som jobbar för svensk export ute i världen har ofta intressanta erfarenheter att dela med sig av. Vi kommer att träffa en rad inspirerande människor som samarbetar med EKN globalt. Först ut är Fredrik Hähnel, chef för SEB i Kina och Hong Kong.

”En­tre­pre­nö­ri­ell anda vik­tigt för bank­verk­sam­het i till­växt­länd­er”

Mer för dig som vill exportera till Hong Kong

Man som sitter och funderar på något

EKN:s garantier

Fördelarna med våra garantier är många. Företagen täcker av risken att kunden inte betalar. Bankerna täcker av sin risk på företag vid rörelse- och investeringsfinansiering. Vilken garanti passar er?

EKN:s garantier
ikon - dokument som syns genom förstoringsglas

Garantiguiden

Med hjälp av garantiguiden hittar du rätt garanti oavsett om du är exportör, underleverantör eller bank.

Garantiguiden