Länder

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.

För varje land visas landriskklassen för korta och långa kredittider samt EKN:s möjlighet att lämna garanti för olika kategorier av köpare eller låntagare.

I den högsta landriskklassen finns både länder där EKN har möjlighet att ställa ut garantier och länder där det är helt stängt för garantigivning. Färgerna indikerar enbart en specifik landriskklass och ger ingen vägledning till om landet är öppet eller stängt för garantigivning. Information om möjligheten att täcka risker finns i respektive lands tabell med policyn för de fyra olika risktyperna.

Får du inte upp några länder i listan?

Du behöver godkänna funktionscookies. Det gör du genom att klicka på den svarta symbolen längst ner i fönstret.

Jämför länder Välj land Välj minst ett land

Sidan uppdaterades senast 10 jan 2023