Länder

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.

För varje land visas landriskklassen för korta och långa kredittider samt EKN:s möjlighet att lämna garanti för olika kategorier av köpare eller låntagare.

Välj ett eller flera länder och jämför

Jämför